PODIJELI

Ministarstvo ekonomije poziva domaća i strana privredna društva, postojeće i potencijalne preduzetnike, zanatlije i klastere da podnesu prijavu za učešće u postupku dodijele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede, odnosno za programske linije.

Ukupan budžet opredjeljen za realizaciju Program za unapređenje konkurentnosti privrede, je miliona 640 hiljada evra, dok su pojedinačni iznosi, kao i način i dinamika dodjele podrške definisani pojedinačnim programskim linijama.

Ukupan budžet za realizaciju  Programske linije za unapređenje inovativnosti je 50.000 evra, a pravo učešća imaju preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća.

Prijave se dostavljaju do 30. septembra.

Preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća mogu učestvovati i u programskoj liniji za uvođenje međunarodnih standarda. Ukupan budžet za ovu programsku liniju je 140.000 a prijve se predaju do 30. septembra tekuće godine.

U programskoj liniji  za modernizaciju prerađivačke industrije mogu učestvovati prduzetnici koji posluju najmanje dvije godine i čija je pretežna djelatnost registrovana u oblasti prerađivačke industrije. Ukupan budžet za ovu programsku liniju je 150.000 evra. Javni poziv otvoren je do 10. decembra.

Za razvoj klastera je takođe opredjeljeno 150.000 evra.

Direktne investicije podrazumjevaju ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu a budžet za ovu liniju je milion i 50 hiljada evra.

Programska linija za razvoj zanatstva u prvom redu podrazumjeva nabavku opreme i alata namijenjenog isključivo za obavljanje zanatske djelatnosti. Budžet za ovu liniju je 50 000 evra.

U ovom javnom pozivu su i dvije nefinnasijske podrške – Programska linija za pružanje mentoring usluga i programska linija za razvoj preduzetništva.

Proceduru prijave, neophodnu dokumentaciju, ocjenjivanje prijava i sve ostale relevantne informacije za svaku programsku liniju Ministarsvo ekonomije objavljuje na svojoj veb stranici.

Komentariši