PODIJELI

Predsjednik Skupštine opštine Dragiša Sokić zakazao je IX sjednicu za 25. april sa početkom u 10 časova. Za dnevni red predložena je samo jedna tačka koju će prije same sjednice skupštine razmatrati Odbor za Statut i propise na osmoj sjednici  i to dan ranije.

Tačka dnevnog reda je predlog odluke o razrješenju predsjednika opštine Pljevlja.

Predlog o sazivanju vanredne sjednice Skupštine, upućen predsjedniku SO, nastao je na zahtjev Nove Srpske Demokratije i Klubova odbornika parlamentarne opozicije u SO Pljevlja.

U skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom opštine Pljevlja, kako se navodi u tekstu obrazloženja za inicijativu o razrješenju predsjednika opštine – SO može razriješiti predsjednika opštine ukoliko ne podnese godišnji izvještaj o svom radu i radu organa lokalne uprave, posebnih stručnih službi, u skladu sa zakonom – do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, što – kako dalje stoji u tekstu, predsjednik nije učinio. U tekstu inicijative dalje odbornici parlamentarne opozicje navode da je po propisima da predsjedniku opštine prestaje mandat ukoliko je osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim vršenja funkcije, i kao treći razlog inicijative navodi se zloupotreba službenog položaja, odnosno neosnovano obračunavanje plate po većem koeficijentu od propisanog u periodu dužem od 20 mjeseci.

Uslov kako bi se ova inicijativa našla na Skupštinskom zasjedanju bili su potpisi 1/3 odbornika u SO Pljevlja. Inicijativu su potpisali svi odbornici parlamentarne opozicije u SO Pljevlja.

Komentariši