PODIJELI

Jedan od pet projekata sa područja naše opštine, koji se finansiraju u okviru projekta ReLOaD, je projekat NVU “Zdravo zrno” pod nazivom “Misli organski”. Osnovni cilj ovog projekta je ukazivanje na značaj organske proizvodnje , posebno proizvodnju organskih žita i prerađevina od žita.

NVU “Zdravo zrno”  dobilo je finansijsku podršku od oko devet i po hiljada evra u okviru Regionalnog  programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Predsjednik NVU “Zdravo zrno”, Željko Macanović, nam je rekao da je osnovni cilj njihovog projekta “Misli organski” ukazivanje na značaj organske proizvodnje, posebno proizvodnje organskih žita i prerađevina od žita.

Tokom projekta, profesor sa Biotehničkog fakulteta, Zoran Jovović, održao je dva predavanja: o jesenjoj  i o proljećnoj sjetvi. Jovović je istakao da je slijedeći korak pred  organskim proizvođačima udruživanje na ekonomskim osnovama.

Opštinskim agrobudžetom  za 2019. Godinu, predviđene su 22 000 evra za oblast ratarstva, plus 9 000 evra za podsticaj organske proizvodnje. Sekretar Sekretarijata za privredu, Budimir Bajčetić je rekao da subvencije za žetvu organskih žitarica iznose 80 evra po hektaru.

Osim u partnerstvu sa opštinom Pljevlja, ReLOaD program se realizuje i u opštinama Tivat, Kotor, Nikšić, i Podgorica.

Komentariši