PODIJELI

Svjetski dan slobode medija je prilika da se ukaže na najveće probleme sa kojima se suočavaju zaposleni u crnogorskim medijima i potenciraju teme koje sami mediji zaobilaze pokušavajući na taj način da uljepšaju situaciju za koju su menadžeri i vlasnici samih medija krivi, stoji u proglasu Sindikata medija CG.

U svom proglasu predstavnici ovog sindikata naglašavaju da u Crnoj Gori postoji svega jedan medij koji ima kolektivni ugovor. To jasno govori o spremnosti menadžera i vlasnika da mijenjaju uslove u kojima rade ljudi koje su zaposlili, zatim da je  neisplaćivanje zarada je problem koji je neophodno istaći u svakoj priči o crnogorskim medijima.

Ističu i da je  pravo na štrajk je jedno od garantovanih prava i posljednji „alat“ koji zaposleni mogu da upotrijebe u borbi za svoja prava. I taj slučaj smo imali prethodnih godina.

Sloboda sindikalnog udruživanja je ustavna kategorija ali za jedan dio poslodavaca u Crnoj Gori to nije dovoljan argument da zaposlenima dozvole da koriste to svoje pravo. U jednom dijelu medija sindikalno organizovanje je potpuno onemogućeno, dok u drugom, gdje postoje sindikalne organizacije, sindikalni povjerenici i  aktivisti su pod pritiskom.

Na kraju proglasa iz Sindikata medija ističu da je neophodno  i donošenje zakona, prije svega izmijenjenog Zakona o medijima, kako bi se, makar u teoriji, stvorili uslovi da novinari/ke mogu da zaštite sebe i svoj rad u redakcijama.

Iz Centra za građansko obrazovanje  ističu da je ovaj datum prilika da se ukaže na sve lošiju situaciju kad je riječ o slobodi medija, ali i da se ponovo pozovu institucije da ulože suštinske napore kako bi se postavili osnovi za unaprijeđenje položaja medija i novinara u Crnoj Gori.

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović uputio je čestitku povodom 3. maja, Svjetskog dana slobode medija.

“Pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, kao temeljno ljudsko pravo i osnov demokratije dužni smo da, kao društvo, kontinuirano unaprijeđujemo i poštujemo. U tom duhu, na Svjetski dan slobode medija, 3. maj, ukazujemo na važnost novinarske profesije i objektivnog i profesionalnog izvještavanja, kao snažnog doprinosa izgradnji i očuvanju demokratije, kao bazičnog principa integracija i evropskog sistema vrijednosti”- navedeno je u čestitki.

Slobodno novinarstvo ukazuje na demokratsko društvo. Ovo je dan koji pruža priliku da pitamo sve uposlenike u medijima koliko su slobodni i koliko smo u suštini napredovali u razvoju demokratije.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana slobode medija, svim uposlenicima javne riječi upućujemo čestitke i želimo da svojim profesionalnim izvještavanjem i njegovanjem visokih produkcionih standarda doprinose demokratskom razvoju crnogorskog društva.

Komentariši