PODIJELI

Na sezonskim polovima, od početka godine, već je angažovano više od 3.500 nezaposelnih sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Sa evidencije Biroa rada Pljevlja do sada je na sezonskim poslovima uposleno 221 lice.

Sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Crne Gore do sada je na sezonskim poslovima uposleno duplo više domaće radne snage nego u isto vrijeme prošle godine. Toj statistici snažan doprinos dala je nacionalna kampanja “Zaposlimo domaće – da Crna Gora radi”, kaže direktor Zavoda za zapošljavanje Suljo Mustafić, ističući očekivanja da će na sezonskim poslovima, sa evidencie Zavoda, ove godine biti zaposleno 11.000 radnika.

“Ohrabruje podatak da je do sada  angažovano  3.500 lica sa evidencije na sezonskim poslovima, jer je prošle godine u isto vrijema ta brojka bila 1.800.

Mustafić podsjeća na cilj i namjeru Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda da se, kroz kampanju “Zaposlimo domaće – da Crna Gora radi”, obezbijedi što više kvalitetne radne snage.

Načelnik Biroa rada Pljevlja Sabit Ćirlija rekao nam je da je do sada iz naše opštini 221 lice zaposleno na sezonskim poslovima, ne samo na Primorju nego I kod nas. Broj lica na edidenciji Biro rada je trenutno 2.033 a stopa nezaposlenosti je 17,50 posto. Smanjenju broja lica sa evidencije Biro rada doprinijelo je sezonsko zapošljavanje, javni radovi, grantovi, aktivno zaposlenje ali I manji priliv novih lica na evidinciji tražilaca posla. Ćirlija ističe da sva zainteresovana lica sa evidencije Biroa rada koji zaista žele da rade mogu naći sezonsko zaposlenje u ugostiteljstvu, turizmu, trgovini I ostalim granama privrede.

Poznato je da je Crnoj Gori u sezoni neophodno i do 20.000 radnika. Iako se svake godine sa evidencije Zavoda za zapošljavanje angažuje veliki broj domaćih radnika, u javnosti se često čuje da naši ljudi nijesu zainteresovani za sezonske poslove.

Prema riječima direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore , radnici kada se vrate sa sezonskih poslova najčešće se žale na uslove rada, prekovremeni rad, loš smještaj a manje na platu koju dobijaju za obavljeni posao.

“Neophodno je da poslodavci mijenjaju svijest o tome, moraju nuditi bolje uslove rada domaćem radniku. Sa druge strane, kao Zavod i država moramo tražiti nove uslove, kako radnika zadržati na sezonskim poslovima i tokom sezone i čitave godine i naravno obezbijediti ga za narednu godinu”, poručuje Mustafić.

On tvrdi da bi nam pomogao model Hrvatske, koja ima institut stalnog sezonca, kako bi sezonskog radnika motivisali da ostane vezan za poslodavca tokom čitave godine, kroz plaćanje određenih poreza i doprinosa, u periodu kada on i ne radi.

Komentariši