Naslovna / Vijesti / Društvo / U aprilu, sedam puta srednje dnevne vrijednosti PM 10 čestica bile u prekoračenju

U aprilu, sedam puta srednje dnevne vrijednosti PM 10 čestica bile u prekoračenju

Prema Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore vazduh u Pljevljima je u aprilu bio znatno kvalitetniji. Sve izmjerene vrijednosti su bile u graničnim vrijednostima, jedino su suspendovane PM 10 čestice sedam puta prešle dozvoljenju srednju dnevnu vrijednost.

Programom monitoringa vazduha je obuhvaćeno sistematsko mjerenje imisije zagađujućih materija u vazduhu na automatskim stacionarnim-mjernim stanicama u Crnoj Gori. Rezultati kvaliteta vazduha u aprilu u Pljevljima pokazuju da su gotovo sve mjerene supstance u graničnim vrijednostima. Izuzetak su opet PM 10 čestice, koje su sedam puta bile u prekoračenju.

Sve srednje dnevne i jednočasovne vrijednosti koncentracija sumpor dioksida su bile ispod propisanig graničnih vrijednosti u aprilu mjesecu.

Rezultati mjerenja sumpor dioksida su upoređeni sa propisanim graničnim vrijednostima za jednočasovnu srednju vrijednost (350 μg/m3) i srednju dnevnu vrijednost (125 μg/m3).

Rezultati mjerenja azot dioksida (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa propisanom graničnom vrijednošću za jednočasovne srednje vrijednosti (200 μg/m3). Sve

izmjerenje jednočasovne srednje vrijednosti koncentracija azot dioksida su tokom mjerenja u aprilu su bile ispod propisane granične vrijednosti.

Sedam srednjih dnevnih vrijednosti suspendovanih čestica PM10 tokom mjerenja u aprilu mjesecu je bilo iznad propisane granične vrijednosti.

Srednje dnevne vrijednosti suspendovanih čestica PM10 upoređene su sa propisanom graničnom vrijednošću (50μg/m3), za srednju dnevnu vrijednost, koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine.

Za suspendovane čestice PM2.5 su propisani standardni kvaliteta na godišnjem nivou.

Suspendovane čestice PM10 su analizirane na sadržaj olova, nikla, arsena, kadmijuma i benzo (a)pirena, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou,kao i drugih relevantnih policikličnih aromatičnih ugljovodonika za koje nijesu propisani standardi kvalitet vazduha već samo mjere kontrole.

O Vinka Gogić

Pročitajte i

Programska šema za srijedu, 23. 9. 2020.

  SRIJEDA 23.9.2020.     7,00-7,40 AUTO SHOP“- repriza   Strana produkcija 7,40-7,50 Pljevlja u …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *