PODIJELI

Danas je u prostorijama Srednje stručne škole održana obuka nastavnika srednjih škola za rad sa djecom sa posebnim obrazovim potrebama.

Obuka je trajala dva dana i obuhvatala je rad sa učenicima sa vizuelnim i slušnim smetnjama, tjelesnim i govorno jezičkim smetnjama, rad sa učenicima sa intelektualnim smetnjama i autizmom u srednim školama, kao i posmatranje i procjenjivanje učenika sa posebnim obrazovnim potrebama u srednjim školama.

Na drugom danu obuke predstavljen je Individualno razvojno obrazoni plan u srednjem obrazovanju, kao i Razvojna strategija za zapošljavanje učenika sa posebnim obrazovnim potrebama.

Obuka je podržana od strane Ministarstva prosvjete.

Komentariši