PODIJELI

Opština Pljevlja i projekat ReLOaD /Riloud pozivaju nevladine organizacije iz Pljevalja na obuku pod nazivom ,,Upravljanje projektnim ciklusom`, koja će se održati u maloj sali Skupštine Opštine Pljevlja, od 20 – 22. juna ove godine.

Obuka se održava u sklopu Konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) na području Opštine Pljevlja.

Kao što je Konkursom predviđeno, 12. juna 2019. godine od 11:00 – 13:00 časova, u sali Skupštine opštine Pljevlja biće održan Info dan, gdje će se bliže predstaviti pravila Konkursa, a nakon toga na istoj lokaciji  20. juna 2019. godine od 9.00 sati i “Dan otvorenih vrata”, nakon čega će se za sve zainteresovane održati i obuka za Upravljanje projektnim ciklusom. Ova obuka ima za cilj da pomogne zainteresovanim NVO da se što bolje pripreme za kreiranje/pisanje i vođenje projekata kojima bi aplicirali na ReLOaD Konkurs. Na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici NVO dođu sa unaprijed pripremljenim problemom (projektnom idejom), koja je u vezi sa prioritetnim oblastima objavljenim u konkursu, kao i sa podacima o strateškim dokumentima koji su u vezi sa tim problemom (projektnom idejom).

Nakon trodnevne obuke, za učesnike će biti obezbijeđena mentorska podrška u cilju što bolje pripreme projektnog predloga. Poželjno je da na obuci učestvuju dva polaznika iz jedne NVO.

Komentariši