PODIJELI

Na kraju nastavne godine u Gimnaziji „Tanasije Pejatović“ održan je javni ekološki čas, na kojem su prezentovane ekološke aktivnosti učenika i profesora, tokom godine.

Ekologija je važan dio nastavnog i vannastavnog programa u Gimnaziji „Tanasije Pejatović“. Učenici i njihovi mentori prate sve značajne ekološke datume i obilježavaju ih u skaldu sa datumom i temom. Ove godine  posebna pažnja posvećena je 5. junu Svjetskom danu zaštite životne sredine i 8. junu Svjetskom danu zaštite okeana.

Gimnazija je sedmi put učestvovala na Sveruskoj akciji Plava lenta i prvi put u akciji Bijela breza sa multimedijalnim prezentacijama, feš mobom i plakatima.

Na javnom času predstavljeni su radovi učenika.

Sve prisutne pozdravio je direktor Gimnazije Dragan Zuković.

Komentariši