PODIJELI

Političko govorništvo u Crnoj Gori jedna je od najstarijih i po formi i sadržajima najbogatijih vrsta govora. Retorika i govorništvo svojom svrhom su svojevrstan “predložak” svakoj važnoj odluci ili velikoj promjeni u društvenom razvoju. Prvi crnogorski politički govori podstiču na korisno i odvraćaju od štetnog, okrenuti budućnosti, pri čemu su im vizije i projekcije znatno više vezane za realne procjene moći čovjeka kome se obraćaju, njihove saživljenosti s ciljevima i interesima koje svojim govorom nastoje da postignu. Nezavisno od agrumentativnih tehnika kojima se služe i slobode kazivanja, uvjerljivi su i primjerno strukturno zasnovani u smislu da imaju demostenovsku trijadnu dispoziciju. Vještina retorike i vještina komunikacije su neophodne za uspjeh u političkom životu, kazao je Krstonijević Stjepan profesor Škole retorike u Pljevljima, diplomirani politikolog koji uskoro brani svoj master rad na temu: Razvoj i dometi retorike u Crnoj Gori.

Komentariši