PODIJELI

Moba u Poblaću ponovo je okupila kosce na tromeđi Crne Gore, Srbije i Republike Srpske. Bila je to prilika da se podsjeti na nekadašnje mobe, ali i da se sastanu i druže komšije, kumovi, rođaci i prijatelji.

Mobe su nekada bile sastavni dio života i rada na selu. Sakupljane su kako bi se lakše i brže obavili obimniji sezonski poslovi. U ovim krajevima, moba se najčešće sazivala za vrijeme koševine. Sve većom upotrebom mehanizacije, mobe su skoro sasvim nestale. Prije dvije godine održana je moba u Poblaću kao pokušaj da se očuva taj dio naše tradicije, a i ove godine, moba u Poblaću, okupila je kosce na tromeđi Crne Gore, Srbije i Republike Srpske.

Kozbaša je bio Radoš Tošić, a koscima, kojih je bilo preko dvadeset, nije smetala vrelina pravog ljetnjeg dana, uživali su nadmetanju i druženju.

Kosidba na tromeđi ove godine ponovo je sastavila dva prijatelja, Miletu Milinkovića i Slavka Tanskovića, koji su se zadnji put vidjeli na mobi prije 36 godina.

Mobu je okupio domaćin Radoje Tošić, na čijem su imanju i prije 50 godina mobe okupljale najveći broj ljudi.

Po starom dobrom običaju, nakon kosidbe slijedila je bogata trpeza sa tradicionalnim jelima tog kraja, a poslije  se pjevalo, igralo i veselilo.

Komentariši