Naslovna / Vijesti / Ekonomija / Povećati udio opština u poreskim prihodima

Povećati udio opština u poreskim prihodima

Udio opština u poreskim prihodima je potrebno povećati, što će doprinijeti ukidanju brojnih lokalnih taksi i nameta, ocijenio je predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović u posjeti Pljevljima.

On je tokom sastanka sa predsjednikom Opštine Pljevlja, Igorom Golubovićem, razmatrao mogućnosti intenziviranja saradnje u cilju unaprjeđenja biznis ambijenta i snaženja privrednih aktivnosti na tom području.

Prema podacima Poreske uprave, završne račune za prošlu godinu u Opštini Pljevlja je predalo 485 preduzeća ili 2,2 odsto od ukupnog broja na nivou države, što je 11,8 odsto više u odnosu na 2017.

Vlastimir Golubović je predstavio organizacionu strukturu i aktivnosti PKCG, naglasivši da je početkom 2018. godine stupio na snagu novi zakon koji uređuje njen rad. Taj akt propisuje institucionalno partnerstvo Komore sa donosiocima odluka na državnom i lokalnom nivou, što, između ostalog, predviđa aktivno učešće privrede u donošenje propisa koji utiču na poslovni ambijent.

Vlastimir Golubović je, kako je saopšteno iz PKCG, istakao zalaganje Komore da se novim Zakonom o putevima ukine plaćanje takse za pristup poslovnom objektu sa glavnog puta, kao i da se u Zakonu o porezu na nepokretnost ujednače poreske stope koje sada iznose od 0,25 do jedan odsto vrijednosti, zavisno od opštine.

“Smatramo da ovaj raspon treba da se smanji kako bi naša preduzeća bila konkurentna i sa ovog aspekta”, kazao je Vlastimir Golubović.

Igor Golubović je naveo da su pljevaljska privreda i lokalna uprava kreatori uslova života u tom gradu.

“I u narednom periodu treba da budemo čvrst oslonac jedna drugoj kada je riječ o kreiranju sveukupnog poslovnog ambijenta, a Opština Pljevija će se truditi da, donošenjem kvalitetnih odluka, dodatno stimuliše sve one koji žele da svoje poslovanje vežu za Pljevija”, naveo je Igor Golubović.

On je saopštio da, kao čovjek koji dolazi iz privrede, razumije potrebu rasterećenja poslovanja od brojnih taksi, ali se pritom mora voditi računa o održivosti lokalnih samouprava.

On je objasnio da je Opština Pljevlja oslonjena na rad velikih sistema, kao što su Termoelektrana, Rudnik uglja, Gradir i Vektra Jakić, te da su izmjenama zakona znatno umanjeni prihodi po osnovu poreza i taksi koje od njih ubira.

Predstavnici Komore pozvali su Opštinu Pljevlja i njena preduzeća da u ugovorima koje sklapaju predvide rješavanje privrednih sporova putem Arbitražnog suda pri Komori, ukazujući na brojne prednosti tog postupka, kao što su jednostepenost, kraće trajanje i niži troškovi.

Vlastimir Golubović je, prilikom posjete Gradiru Montenegro, čestitao toj kompaniji na rekordnim rezultatima postignutim tokom prošle godine, kada je iz 592,82 hiljade tona rude ostvaren koncentrat olova i cinka od 25,7 hiljada tona.

Rukovodilac elektro-mašinskog održavanja, Mirko Kotlaja, kazao je da imaju dobru strukturu zaposlenih, što je ključ uspješnog poslovanja.

Predstavnici kompanije su ukazali na potrebu daljinskog uključivanja Trafo-stanice Gradac, što bi im dodatno osiguralo kontinuitet snabdijevanja električnom energijom i proizvodnje. Značajan dio uslova za to je već ispunjen, pošto je optički kabl sproveden do ove trafo-stanice.

Takođe, ukazano je da se na teritoriji Opštine nalaze bogate rezerve rude kojima je sa površine nije moguće prići mehanizacijom zbog granice sa Bosnom i Hercegovinom.Oni su apelovali da se dođe do međudržavnog rješenja u interesu obje strane.

Vlastimir Golubović je ocijenio da se, uz podršku partnera iz Privredne komore Bosne i Hercegovine može doprinijeti rješavanju tog pitanja. Predstavnici Gradira su ukazali i na problem klizišta koje se pojavilo na magistralnom putu prema Gradiru i pozvali na njegovo što skorije otklanjanje.

Privredna komora će organizovati sastanke i uputiti inicijativu nadležnima subjektima u vezi sa saopštenim zahtjevima.

Vlastimir Golubović je, u razgovoru sa direktorom Termoelekrane Pljevlja, Vladimirom Šestović, kazao da raduje što se TE Pljevlja nakon remonta vratila u energetski sistem Crne Gore, jer će to značajno doprinijeti njegovoj stabilnosti.

“Ovih dana će Odbor direktora Elektroprivrede donijeti odluku o ulaganju u ekološku sanaciju ovog bloka Termoelektrane”, najavio je Šestović.

Nusproizvodi ovog procesa biće hemijski gips, pepeo i šljaka, pa je i istaknuta potreba njihove ekonomske valorizacije.

Sagovornici su podsjetili na sastanak u Privrednoj komori tokom kojeg je potencirana potreba da se na području Pljevalja izgradi fabrika cementa, za šta postoji već postoji interesovanje potencijalnih investitora. Time bi se omogućila valorizacija otpada Termoelektrane i oko 100 miliona tona samljevenog laporca sa lokalnog jalovišta.

“Ekološka sanacija usloviće i proizvodnju kamena, što će uposliti 50 do 100 ljudi u posebnoj fabrici”, naveo je Šestović.

Vlastimir Golubović je ocijenio da je to velika prilika da se nešto što predstavlja problem pretvori u proizvod koji će doprinijeti supstituciji uvoza cementa. On je naveo da Crna Gora troši godišnje oko 800 hiljada tona cementa.

Vlastimir Golubović posjetio je sa saradnicima Rudnik uglja Pljevlja.

Izvršni direktor Slavoljub Popadić prezentovao je kadrovske i tehničke kapacitete, kao i ostvarene rezultate kompanije u posljednjih nekoliko godina.

Poslovnu 2013. godinu preduzeće je završilo sa poreskim dugom od 15,8 miliona EUR, akumuliranim gubitkom 20,7 miliona, kratkoročnim obavezama od 42,2 miliona, kreditnim zaduženjem 13 miliona EUR i gotovinom od 0,09, te kapitalom od 18,6 miliona. U procesu finansijske konsolidacije sprovedene u posljednjih pet godina menadžment Rudnika je uspio da značajno unaprijedi rezultate.

“U prošloj godini ostvareno je oko 6,5 miliona EUR profita, kapital je povećan na 40,8 miliona EUR, a investicije na 14,6 miliona, uz smanjenje kreditnog zaduženja na 2,1 milion EUR i poreskog duga na 5,8 miliona”, precizirao je Popadić.

Sada kratkoročne obaveze iznose 12,3 miliona EUR, obrtna sredstva 12,6 miliona, te gotovina 3,5 miliona EUR. U narednom periodu planiraju se dodatne investicije na podizanju kapaciteta i efikasnosti.

Vlastimir Golubović je ocijenio da su impresivni rezultati koje je postigao Rudnik uglja.

“Ohrabrujete privredu Crne Gore, jer rezultati koje ostvarujete nijesu samo podstrek razvoja ovog područja, već imaju značajan uticaj na razvoj cijele crnogorske ekonomije”, kazao je Vlastimir Golubović.

On je obišao i kompaniju Lokalni putevi, koje je u vlasništvu lokalne samouprave, a koje je na kraju prošle godine iskazalo pozitivan poslovni rezultat.

Na sastanku delegacije Privredne komore sa izvršnim direktorom Draganom Jovovićem i predsjednikom Odbora direktora Čolovićem istaknuto da je to preduzeće u prošloj godini nasulo 338 kilometara puteva.

Njegovi predstavnici su naveli da im je potrebna modernija mehanizacija i kamioni veće nosivosti, a smatraju da se dio opreme može obezbijediti iz donacija stranih država.

“Održavamo preko 1,5 hiljada kilometara lokalnih i seoskih puteva. Sa nabavkom nove mehanizacije naše preduzeće ima dobru perspektivu”, zaključio je Jovović.

Izvor: MINA

O Vanja Janjušević

Pročitajte i

Od početka godine naplaćeno 706 miliona eura poreskog duga

Od početka godine naplaćeno je više od 706 miliona eura, plan po rebalansu budžeta premašen …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *