Naslovna / Vijesti / Politika / Zakazana XII sjednica Skupštine opštine Pljevlja

Zakazana XII sjednica Skupštine opštine Pljevlja

Dvanaesta sjednica Skupštine Opštine Pljevlja održaće se 08.07.2019.godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine Opštine Pljevlja. Za sjednicu je predsjednik Skupštine opštine Dragiša Sokić predložio dnevni red od trideset tačaka.

Dvanaesta sjednica Skupštine Opštine Pljevlja održaće se 08. jula sa početkom u 10 časova. Za sjednicu je predsjednik Skupštine opštine Dragiša Sokić predložio dnevni red od trideset tačaka, prema tome ne bi nas iznenadilo da se skupštinsko zasjedanje prenese i na naredni dan.

Odbornici lokalnog parlamenta imaće priliku da razmatraju

– predlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje predsjednika opštine o imenovanju potpredsjednika opštine Pljevlja;

Zatim – predlog Završnog računa Budžeta opštine Pljevlja za 2018. godinu;

– predloge Odluka o taksi prevozu; o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnom uređenju; o izmjenama i dopuni Odluke o pomoćnim objektima; o izmjenama i dopuni Odluke o privremenim objektima; o kupovini stečajne mase – udjela bivšeg Šumarskog preduzeća AD „Pljevlja” u stečaju u osnovnom kapitalu DOO Sportski centar „Ada” iz Pljevalja;

-zatim o prenosu prava korištenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja JU „Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom” Pljevlja; o ustanovljavanju stvarne službenosti u korist “Crnogorski elektrodistibutivni sistem Podgorica radi postavljanja eloktrovodova na TS 10/04 KV „Dolovi III” sa uklapanjem u 10 KV i NN mrežu u okviru DUP-a „Dolovi III”

razmatraće se predlog odluke o davanju na korištenje nepokretnosti Mjesnoj zajednici „Potkovač”.

Kao jedanaesta tačka dnevnog reda stavljen je predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izboru Izvršnog direktora DOO „Vodovod” Pljevlja;

Slijede Predlozi Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za finansije, ekonomiju i razvoj;

o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost;

o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti;

zatim o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Savjeta  za rodnu ravnopravnost;

o izmjenama i dopunama Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Pljevlja;

o usvajanju Programa rada i finansijskog plana Turističke organizacije Pljevlja za 2019. godinu;

Nakon ovih tačaka dnevnog reda uslijediće Izvještaji o radu i realizaciji Programa rada i Finansijskog plana Turističke organizacije Pljevlja za 2018. godinu;

o realizaciji Programa rada Skupštine Opštine Pljevlja za 2018. godinu;

Izvještaji o radu DOO „Vodovod” Pljevlja za 2018. godinu;

o radu DOO „Komunalne usluge”,

o radu DOO „Čistoća”,

o radu DOO „Lokalni putevi”,

o radu Agencije za stambeno – poslovni fond DOO,

o radu DOO „Grijanje”,

DOO „Centar za sport i rekreaciju”,

JU Zavičajni muzej,

JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović”,

JU Narodna biblioteka „Stevan Samardžić” naravno sve za prethodnu godinu.

I na kraju Izvještaj o radu za 2018. godinu JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja.

Na zasjedanje su pozvane i nevladine organizacije sa sjedištem u opštini Pljevlja, zainteresovane za učešće na XII-oj  sjednici Skupštine Opštine Pljevlja –  Pljevlja, da podnesu prijave za učešće u njenom radu.

Prijave se podnose Predsjedniku Skupštine Opštine Pljevlja, preko pisarnice najkasnije do 03.07.2019. godine.

U prijavi je neophodno naglasiti po kojoj tački dnevnog reda se traži učešće. Uz prijavu za učešće na XII-oj sjednici, nevladina organizacija je dužna dostaviti akt o registraciji i reference iz kojih se može utvrditi interes nevladine organizacije za učešće na sjednici Skupštine Opštine Pljevlja, u skladu sa Poslovnikom Skupštine opštine Pljevlja

Odluka o izboru predstavnika nevladinih organizacija objaviće se na web-sajtu Opštine  i Skupštine Opštine.

O Vanja Janjušević

Pročitajte i

Saopštenje za javnost povodom šovinističkih poruka u Pljevljima

Povodom šovinističkih poruka usmjerenih protiv naših sugrađana – pripradnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *