PODIJELI

Danas je raspisan konkurs za drugi upisni rok, na Univerzitetu Crne Gore za prvu godinu studija za studijsku 2019/20. godinu, a prijave na konkurs podnose se 9. jula do 16 sati.

Uz prijavu za upis, kandidat mora da priloži i originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu; svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja; diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu; kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom i diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja.

Pravo prijave na konkurs za upis na studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalonog okvira kvalifikacija.

Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Slobodnih mjesta ima na Biotehničkom fakultetu (64), Ekonomskom fakultetu (7), Elektrotehničkom fakultetu (60), Fakultetu dramskih umjetnosti (27), Fakultetu likovnih umjetnosti (16), Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje (41), Fakultetu za turizam i hotelijerstvo (30), Filološkom fakultetu (197), Filozofskom fakultetu (103), Građevinskom fakultetu (8), Mašinskom fakultetu (72), Metalurško-tehnološkom fakultetu (38), Muzičkoj akademiji (23), Pomorskom fakultetu Kotor (49), Pravnom fakultetu (3- Bijelo Polje), Prirodno-matematičkom fakultetu (83).

Komentariši