PODIJELI

EPCG je raspisala javni tender za izbor izvodjača radova za ekološku rekonstrukciju prvog bloka termoelektrane ”Pljevlja”. Procijenjena vrijednost investicije je 45 miliona evra (bez PDV-a) i očekuje se interesovanje velikog broja renomiranih svjetskih kompanija sa iskustvom u realizaciji ovakvih projekata. Ukoliko tenderski postupak bude tekao nesmetanom dinamikom, potpisivanje ugovora očekuje se do kraja tekuće godine. Idejni projekat ekološke rekonstrukcije uradila je renomirana njemačka kompanija STEAG Energy u saradnji sa rukovodiocima Termoelektrane. Planirano je da se realizacija projekta odvija u periodu od 2019. do 2021. godine, nakon čega će se omogućiti nastavak rada termo- energetskog kompleksa u Pljevljima (Termoelektrana – Rudnik uglja) u narednih 20-ak godina. Rekonstukciom će se obezbijediti ispunjavanje obaveza i poštovanje najstrožijih parametara zaštite životne sredine predviđenih najnovijom Odlukom EU 2017/1442 iz 2017.godine. Projekat ekološke rekonstrukcije podrazumijeva izgradnju sistema za odsumporavanje, sistema za denitrifikaciju, unapređenje rada elektrofilterskog postrojenja kao i izgradnju sistema za tretman otpadnih voda, a uporedo sa ovim projektom teći će i  revitalizacija Maljevca u vrijednosti od dodatnih 20 miliona evra. Sama rekultivacija deponijeće se odvijati po fazama od 2019. do 2023. godine. Tokom realizacije procesa ekološke rekonstrukcije termoelektrane, planirano je da godišnji zastoji u radu elektrane ne budu duži od dva do tri mjeseca, kako bi imali stabilnu situaciju u domenu potreba za balansiranjem količina električne energije i usklađivanja sa stanjem na tržištu.

Komentariši