Naslovna / Vijesti / Društvo / Termoelektrana se ne pridržava uslova iz Integrisane dozvole

Termoelektrana se ne pridržava uslova iz Integrisane dozvole

U Izvještaju Ekološke inspekcije i Inspekcije za vode povodom pričinjene štete ekosistema rijeke Ćehotine od 5. jula 2019. godine se navodi da subjekat nadzora posjeduje Integrisanu dozvolu, izdatu od strane Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, za rad cjelokupnog postrojenja TE “PLJEVLJA”. U ovom dokumentu se o obavezama Termoelektrane kaže:

Preporuručuje se operateru da pri izgradnji sistema za prečišćavanje otpadnih voda, formira posebne sisteme za tretman otpadnih voda na sledeći način:

▪ sanitarne i fekalne otpadne vode tretirati u posebnom sistemu i sa posebnim ispustom u recipijent;

▪ posebnim sistemom tretirati ,,rashladne otpadne vode“;

▪ posebnim sistemom tretirati atmosferske otpadne vode sa uređenih površina, od zagađenja naftnim derivatima;

▪ otpadne vode: iz procesa dopreme uglja, vode iz HPV, prelivne vode iz bager stanice i otpadne vode iz mašinske sale tretirati, po mogućnosti, na posebnom uređaju za prečišćavanje otpadnih voda sa zajedničkim ispustom u recipijent;

procjedne vode sa deponije pepela i šljake – Maljevac, treba posebno tretirati ispuštati u recipijent.

Iz dokumenta se vidi da je Integrisana dozvola izdata a Termoelektrana nema sistem za prečišćavanje otpadnih voda. Kakve su posledice ovakvih odluka za životnu sredinu mogli smo jasno da se uvjerimo proteklih dana. U dokumentu se navodi Obavezuje se operater da sprovodi mjere kontrole tehnološkog procesa, bilo da je postrojenje u radu ili remontu, kao i opreme i objekata, kako bi se obezbijedilo da do udesa ne dođe. U slučaju udesa, operater je u obavezi da istog momenta sprovede neophodne mjere kao odgovor na udes, i da obavijesti nadležne institucije. Koliko se Elektroprivreda pridržavala svojih obaveza javnost je mogla da se uvjeri kada je Elektroprivreda nakon samog incidenta poricala svaku odgovrnost. U Integrisanoj dozvoli se navodi i ‘’Operater se obavezuje da оbаvjеsti nаdlеžnе оrgаnе о bilо kаkvim nеgаtivnim uticајimа pо živоtnu srеdinu, kao i da odmah obavijesti nadležne organe ukoliko dođe do nekontrolisanog ispuštanja zagađujućih materija u vodu kao i da sprоvodi оdlukе nаdlеžnih оrgаnа о vrеmеnu i prirоdi kоrеktivnih mjеrа kоје trеbа dа sе prеduzmu.’’ Elektroprivreda je nakon poricanja odgovornosti priznala navodnu grešku smjenskog inžinjera. Koliko policija vjeruje Elektropivredi vidi se iz saopštenja u kojem se zaključuje ‘’S obzirom da postoji sumnja da su zaposleni u EPCG – TE Pljevlja radnje opisane u krivičnoj prijavi sprovodili i ranije, policija i tužilaštvo preduzimaju dalje mjere i radnje u okviru ovog predmeta.’’

O Milivoje Irić

Pročitajte i

34. Dani humora i satire – donijete odluke za „Tipar“, „Mladi tipar“ i „Vuko Bezarević“ nagrade

Povodom 34. Dana humora i satire “Vuko Bezarević” žiriji za dodjelu nagrada su donijeli slijedeće …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *