Naslovna / Vijesti / Društvo / Odbor za razvoj lokalne samouprave Zajednice opština predlaže Izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi

Odbor za razvoj lokalne samouprave Zajednice opština predlaže Izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi

Inicijativom se predlaže unapređenje postojećih i normiranje novih rješenja koja treba da obezbijede efikasniji rad organa lokalne samouprave, lokalne uprave i javnih službi kroz definisanje nove nadležnosti Skupštine opštine u odnosu na davanje saglasnosti na odluku o imenovanju i razrješenju organa rukovođenja javnih službi; jasno propisivanje procedure sprovođenja javnog konkursa za sekretara skupštine; rukovođenje službom predsjednika opštine; propisivanje da se protiv pojedinačnih akata predsjednika opštine vodi upravni spor; predlaže brisanje pravosudnog ispita kao uslova za obavljanje funkcije glavnog administratora i utvrđivanje mogućnosti da menadžer ima svoju službu; iniciraju rješenja koja treba da nedvosmisleno utvrde ko vrši prava i dužnosti poslodavca u odnosu na starješine organa uprave i službi; primjenu pravnog lijeka, odnosno instituta prigovora iz Zakona o upravnom postupku na akte javnih službi kojima je povjereno vršenje pojedinih javnih ovlašćenja; efikasniji rad mjesnih zajednica i druga pitanja. U cilju stvaranja uslova za efikasno funkcionisanje mjesnih zajednica, Odbor je ocijenio nephodnim da pitanja vezana za organizaciju, način rada i izbor organa mjesne zajednice, finansiranje i druga pitanja važna za rad mjesnih zajednica, treba posebno sagledati i urediti na način koji će obezbijediti njihovo efikasno funkcionisanje. Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi, nakon usaglašavanja sa opštinama i na Odboru za razvoj lokalne samouprave, će biti upućena Ministarstvu javne uprave radi razmatranja i daljeg postupanja.

O Milivoje Irić

Pročitajte i

Lokalne samouprave, Uprava policije i Uprava za inspekcijske poslove dogovorile koordinirane kontrole poštovanja epidemioloških mjera

Nadležni organi u lokalnim samoupravama će zajedno sa Upravom policije i Upravom za inspekcijske poslove …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *