PODIJELI

Na javni poziv  za sporazumni raskid radnog odnosa moguv se prijaviti zaposleni koji imaju najmanje šest godina radnog staža i koji do 30. avgusta 2019. godine podnesu starješini svog organa zahtjev za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine. Straješina organa o zahtjevu zainteresovanog odlučivaće do 30. septembra 2019. godine.

Svim organima i institucijama upućen je prijedlog  javnog poziva za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine.  Kako je precizirala Ministarka javne uprave, Suzana Pribilović poziv je upućen, u skladu Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Odlukom o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru i zaključkom Vlade od 11. jula.

Na Javni poziv mogu se prijaviti zaposleni u službi državnog organa, organu državne uprave, sudu, državnom tužilaštvu, fondu, kao i u drugim organima osnovanim u skladu sa zakonom; zaposleni u organu lokalne uprave, organu i službi lokalne samouprave; zaposleni u nezavisnom ili regulatornom tijelu osnovanom u skladu sa zakonom; zaposleni u ustanovi čiji je osnivač država ili lokalna samouprava; zaposleni u agenciji, privrednom društvu koje je u većinskom vlasništvu države ili u drugom pravnom licu čiji je osnivač država ili vrši javna ovlašćenja; zaposleni u agenciji, privrednom društvu koje je u većinskom vlasništvu lokalne samouprave ili u drugom pravnom licu čiji je osnivač lokalna samouprava ili vrši javna ovlašćenja; lice u službi u Vojsci Crne Gore; i policijski službenik.

Kako se navodi u saopštenju  potrebno je da zapolseni ima najmanje šest godina radnog staža i do 30. avgusta 2019. godine podnesu starješini svog organa zahtjev za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine.

U skladu sa odlukom o otpremnini, zaposleni može da se ostvari pravo na otpremninu u visini do 50 odsto mjesečne bruto zarade za svaku godinu radnog staža, s tim da iznos otpremnine ne može biti veći od 15 bruto zarada zaposlenog.

Visina bruto zarade, određuje se kao prosječan iznos posljednje tri bruto zarade koje su zaposlenom pripadale prije isplate otpremnine.

Zaposleni kome prestane radni odnos na osnovu pisanog sporazuma, odnosno sporazumnog prestanka radnog odnosa, a ostvari pravo na otpremninu ne može zasnovati radni odnos u javnom sektoru, uključujući sve institucije, pravna lica i privredna društva u javnom sektoru, u periodu od pet godina od dana sporazumnog prestanka radnog odnosa.

Straješina organa će o zahtjevu zainteresovanog zaposlenog odlučiti do 30. septembra 2019. godine.

Komentariši