Naslovna / Vijesti / Društvo / Elektroprivreda i pored obaveze nije prijavila Agenciji za zaštitu životne sredine ekološki incident koji se desio 4. jula

Elektroprivreda i pored obaveze nije prijavila Agenciji za zaštitu životne sredine ekološki incident koji se desio 4. jula

Da Elektroprivreda pokušava da zataška ekološki incident koji se desio 4. jula u Pljevljima bilo je jasno po prvim reakcijama nakon incidenta. Pored zataškavanja i pogrešnog obavještavanja javnosti Elektroprivreda ne ispunjava ni obaveze obavještavanja nadležnih državnih organa.

Integrisana dozvola za TE Pljevlja obavezuje da Operater ako se desi neki ekološki incident obavjesti nadležne državne organe. U Integrisanoj dozvoli se kaže:  ‘’Operater se obavezuje da оbаvjеsti nаdlеžnе оrgаnе о bilо kаkvim nеgаtivnim uticајimа pо živоtnu srеdinu, kao i da odmah obavijesti nadležne organe ukoliko dođe do nekontrolisanog ispuštanja zagađujućih materija u vodu kao i da sprоvodi оdlukе nаdlеžnih оrgаnа о vrеmеnu i prirоdi kоrеktivnih mjеrа kоје trеbа dа sе prеduzmu.’’ Postavili smo pitanje Agenciji za zaštitu životnesredine kada je EPCG i u kojoj formi obavjestila o ekološkom incidentu od 4. jula. Iz Agencije su brzo odgovorili:

”Povodom pomenutog akcidenta koji se desio 04.07.2019.god. na rijekama Vezišnica i Ćehotina, uslijed aktiviranja drenažnog ventila na liniji povratne vode i time ispusta otpadnih voda, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine nije obaviještena od strane operatera shodno navedenoj obavezi iz pomenute Integrisane dozvole.”

Isto pitanje smo poslali i EPCG i nismo dobili odgovor. EPCG nastavlja sa praksom prećutkivanja i ignorisanja obaveza. Zašto bi odgovarali na pitanja novinara lokalnih medija kada nisu obavjestili ni nadležne državne organe o ekološkom incidentu iako su bili obavezni. Praksa nekažnjivosti za urađeno je dosada bila uobičajena, a imaćemo priliku da vidimo šta će nadležni organi preduzeti da spriječe ovakvo ponašanje EPCG.

Zakon o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine predviđa da će  Novčanom kaznom od 5.000 eura do 15.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako ne obavještava nadležni organ o svakoj promjeni u radu, odnosno funkcionisanju postrojenja ili o udesu. Male novčane kazne  očito neće spriječiti kompaniju sa milionskim profitom da nastavi ovakvu praksu i u budućnosti. Promjena zakondavstva bi bila korisna kako bi bogati i moćni bili spriječeni da izigravaju zakone i obmanjuju javnost

O Milivoje Irić

Pročitajte i

Lokalne samouprave, Uprava policije i Uprava za inspekcijske poslove dogovorile koordinirane kontrole poštovanja epidemioloških mjera

Nadležni organi u lokalnim samoupravama će zajedno sa Upravom policije i Upravom za inspekcijske poslove …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *