PODIJELI

Vlada je zadužila državne organe i javne ustanove čiji je osnivač država, a preporučuje se sudstvu, državnom tužilaštvu i jedinicama lokalne samouprave, da obustave zapošljavanje zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno i određeno vrijeme do 31. decembra 2019. godine. Uz izuzetak, moguće je zasnovati radni odnos na određeno ili neodređeno vrijeme uz saglasnost  užeg kabineta.

Na osnovu podataka dostavljenih Ministarstvu javne uprave, na centralnom nivou došlo je do povećanja broja zaposlenih, i to 130 osoba, dok ukupno smanjenje iznosi 175 zaposlenih.

Na centralnom nivou je do najvećeg neto povećanja došlo u sektorima prosvjete (188), unutrašnjih poslova (22) i finansija (15), a do najvećeg neto smanjenja u sektorima zdravstva (39), poljoprivrede i ruralnog razvoja (11), kao i u sudstvu i tužilaštvu (10).

Na osnovu raspoloživih podataka Ministarstva javne uprave, a kako se navodi u ovom dokumentu, od ukupnog povećanja na centralnom nivou koje iznosi 130 zaposlenih, naveći broj lica zaposlen je uz odobrenje Užeg kabineta Vlade – 91, što čini 70 odsto ukupnog povećanja. Slijede zapošljavanja po osnovu javnih oglasa započetih prije početka sprovođenja Plana optimizacije – 37 zaposlenih, odnosno 28.5 odsto ukupnog povećanja, dok su bez odobrenja Užeg kabineta Vlade zaposlene dvije osobe, što čini 1,5 procenata ukupnog povećanja.

Od ukupnog smanjenja na centralnom nivou koje, prema podacima Ministarstva javne uprave, iznosi 175 zaposlenih, najveći procenat čine smanjenja po osnovu sporazumnog raskida radnog odnosa – 46  i po osnovu prestanka radnog odnosa na određeno – 45 osoba . Slijede zaposleni koji su napustili centralni nivo po osnovu ostvarivanja prava na penziju – 40, a zatim zaposleni koji su napustili centralni nivo po osnovu otkaza zaposlenog odnosno ugovora o radu – 23.  Po osnovu drugih razloga po sili zakona radni odnos je prestao za 20 osoba, dok je jedna osoba proglašena tehnološkim viškom.

Ciljna vrijednost smanjenja kroz kratkoročne mjere do kraja 2018. godine na centralnom nivou iznosila je tri odsto a na lokalnom pet procenata, dok ciljna vrijednost smanjenja kroz srednjoročne mjere koje se sprovode do 2020. godine na centralnom nivou iznosi pet odsto, a na lokalnom 10 odsto . Ispunjavanje ovih indikatora direktno je vezano za transfer dvije varijabilne tranše u iznosu od 8 miliona eura u okviru Sektorske budžetske podrške koju pruža EU.

Komentariši