PODIJELI

Na inicijativu kluba odbornika Nove Srpske Demokratije, svi opozicioni klubovi odbornika: Demokratska Crna Gora, Socijalistička Narodna Partija, Demokratska Narodna Partija, Pokret za Pljevlja podnijeli su zahtjev predsjedniku Skupštine opštine Pljevlja za sazivanje vanredne sjednice SO kako bi razmatrali informacije o ekološkoj katastrofi – pomoru riba u rijekama Vezišnici i Ćehotini koja je nastala ispuštanjem otpadnih voda iz povratnog cjevovoda odlagališta Maljevac, Termoelektrana „Pljevlja“.

U sapštenju Informativne službe Nove Srpske Demokratije Pljevlja da opozicioni odbornici zahtijevaju od predsjednika Skupštine i predsjednika Opštine da – ne samo pozovu već da obezbijede prisustvo : Ministra poljoprivrede, poljoprivrednog inspektora, direktora Elektroprivrede CG, zatim gospodina Vladimira Šestovića koji je bio direktor TE u vrijeme ekološkog incidenta, bivše direktore TE – gospodina Slavka Vukašinovića i gospodina Luku Jovanovića, poslanike iz Pljevalja kao i da pozovu na sjednicu predstavnike SRK „Lipljen“ i predstavnike svih nevladinih organizacija u našem gradu koje se bave ekologijom i zaštitom životne sredine.

Klubovi opozicionih odbornika predložili su Skupštini opštine Pljevlja da usvoji sledeće zaključke:

Zaključak I EPCG, Termoelektrana „Pljevlja“ ni posle 37 godina rada nije ispunila svoju obavezu iz Ugovora o dobijanju dozvole za gradnju i realizaciju projekta toplifikacije Pljevalja.

Pod II EPCG, Termoelektrana „Pljevlja“ ne poštuje integrisanu radnu dozvolu čime krši Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine.

Zaključak III EPCG, Termoelektrana „Pljevlja“ je jedan od najvećih zagađivača vode, vazduha i zemljišta (životne sredine) u opštini Pljevlja.

IV Ekocid koji je izazvala EPCG, Termoelektrana „Pljevlja“ u noći između 4. i 5. jula nije jedini slučaj već se to kontinuirano dešavalo 37 godina i to je sastavni dio procesa proizvodnje TE „Pljevlja“.

Zaključak V Skupština opštine Pljevlja traži od Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja da:

a) da angažuje stručne službe da ispitaju kvalitet vode i ribe duž čitavog vodotoka rijeka Vezišnice i Ćehotine;

b)da angažuje stručne službe da ispitaju zagađenost zemljišta i organiče pojas istog duž čitavog vodotoka rijeka Vezišnice i Ćehotine;

c)da formira stručnu komisiju koja bi napravila procjenu štete  koju je nanijela EPCG, TE „Pljevlja“ životnoj sredini opštine Pljevlja za svih 37 godina rada;

d)da SO traži da u stručnu komisiju koja će vršiti procjenu štete koju je nanijela EPCG i Termoelektrana „Pljevlja“ životnoj sredini opštine Pljevlja za 37 godina rada, kooptira po jednog člana iz reda odborničkih klubova koji participiraju u Skupštini opštine Pljevlja.

VI Inspektor poljoprivrede nije obavljao kvalitetno svoj posao  kada je u pitanju zaštita životne sredine u Pljevljima.

VII EPCG TE „Pljevlja“ ne odnosi se sa pažnjom dobrog domaćina prema životnoj sredini opštine Pljevlja.

Zaključak VIII Skupština opštine Pljevlja traži od nadležnih organa da preduzmu najstrožije kaznene mjere prema EPCG kao pravnom licu i direktoru EPCG, I na kraju zaključak

IX Skupština opštine Pljevlja zahtijeva da Vlada Crne Gore u što kraćem vremenskom periodu zauzme stav po zahtjevu bivšeg predsjednika opštine Pljevlja, Mirka Đačića, o ekološkoj naknadi, podnešen 6.aprila 2017.godine, zaključeno je u saopštenju Informativne službe NSD Pljevlja.

Komentariši