PODIJELI

Vlada Crne Gore je prihvatila Predlog Kadrovske komisije da predloži Skupštini akcionara Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić da, zbog isteka mandata članova Odbora direktora ovog društva, za članove novog Odbora direktora kao predstavnike državnog kapitala, izabere: Samira Hodžića, Đoka Krivokapića, Ljuba Kneževića, Ranka Milovića, Vladana Radulovića i Srđana Spaića.

Komentariši