PODIJELI

Opština Pljevlja raspisala je 8. avgusta  2019. godine  otvoreni postupak javne nabavke za adaptaciju unutrašnjosti prvog sprata zgrade Društveno političkih organizacija. Prema riječima Blaža Šubarića, službenika za javne nabavke opštine Pljevlja procjenjena vrijednost radova je 80 hiljada eura sa PDV-om. Otvaranje ponuda zakazano je za 3. septembar 2019. godine.

Otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje radova na zamjeni toplovodnih instalacija – linija jedan opština Pljevlja raspisala je 9. avgusta 2019. godine. Procjenjena vrijednost radova je 40.500 eura sa PDV-om. Otvaranje ponuda zakazano je za 4. septembar 2019. godine.

Otvaranje ponuda za oba tendera je javno. Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će ocjeniti ispravnost i vrednovati prispjele ponude, nakon čega će donijeti rješenje o izboru. Od dana uručenja rješenja čekaće se rok za žalbe u trajanju od 10 dana nakon čega će se potpisati ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem.

Komentariši