PODIJELI

Savjet je razmatrao jednu tačku dnevnog reda Informaciju o uzrocima i posljedicama štete nastale ispuštanjem opasnih materija u rijeke Vezišnicu i Ćehotinu sa predlogom zaključaka i mjera koje bi Skupština opštine trebalo da usvoji kako se ne bi ponovila pomenuta situacija. Obražući predlog zaključaka na sjednici Savjet za zaštitu životne sredine odbornik Milan Lekić je istakao da za opoziciju nisu prihvatljivi predlozi odbornika vladajuće koalicije. Po njegovim riječima predlog zaključaka vladajuće koalicije djeluje kao amnestija Elektroprivrede. Lekić smatra da je u pitanju opstrukcija odbornika vladajuće koalicije Lekić je ukazao i da TE Pljevlja stalno krši uslove iz Integrisane dozvole. On ističe da  je neophodno istaći odgovornost EPCG. Lekić je iznio i zamjerku da nije uvažen predlog opozicije o pozivanju odgovornih i važnih ličnosti da učestvuju u radu Skupštine. Predsjednik Savjeta dr Momir Cvijović je kazao da je predlog zaključaka odbornika vladajuće koalicije jasan i konkretan i da su zakljuci dobra osnova za dalji rad. Vasilije Božović, član Savjeta je kazao da treba podnijeti krivičnu prijavu protiv odgovornih iz Agencije za zaštitu životne sredine jer su izdali Integrisanu dozvolu za rad TE Pljevlja. Božović je dao i primjedbu da kao član Savjeta za zaštitu životne sredine nije pozvan na sjednicu Skupštine. Član Odbora Bojan Krvavac je dao primjedbu zašto vladajuča koalicija nije ranije preduzela neke mjere. Po njegoviom riječima nema garancija da se incidenti neće ponavljati i u budućnosti. Savjet je imao podijeljeno mišljene o predlogu zaključaka opozicionih odbornika, podijeljeno mišljenje je bilo i o predlogu zaključaka odbornika vladajuće koalicije. Odbor za Statut i propise je konstatovao da postoji pravni osnov da Skupština razmatra predložene zaključke i predstavnika vlasti i opozicije.

Komentariši