Naslovna / Vijesti / Ekonomija / Na sajtu Opštine Pljevlja objavljen Izvještaj o realizaciji Budžeta u prvih šest mjeseci

Na sajtu Opštine Pljevlja objavljen Izvještaj o realizaciji Budžeta u prvih šest mjeseci

Prihodi Budžeta opštine Pljevlja u prvih šest mjeseci  ove godine realizovani su u iznosu četiri miliona osamsto devedeset osam hiljada evra što je u odnosu na palnirani budžet od šesnaest milona četristo osadest tri hiljade evra 29, 72 % planiranog. Tekući prihodi naplaćeni su 21,29 % od planiranog. Naplaćeno je dva miliona sto devedest hiljada evra poreza. Visok stepen naknade je ostvaren na poziciji taksi gdje je naplaćeno 50 hiljada evra što je 50 % planiranog. Naknade su planirane u iznosu od pet miliona petsto petnaest miliona evra a naplata je 6,75 % planiranog. Značajna prihodna stavka transferi iz Egalizacionog fonda realizovana je 61,35 %. Kada su u pitanju rashodi primjetno je da su izdaci za Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca realizovani 27.69 %. Mali procenat realizacije imao na poziciji Rashodi za tekuće održavanje svega 3,46 %. Subvencije su realizovane svega 8,41 %. Kapitalni izdaci u prvoj polovini godine realizovani su 2,97 %. Opština Pljevlja je reodvno servisirala dugove tako je za šest mjeseci plaćeno  dva miliona petsto osamnaest hiljada evra. Rashodi u posmatranom period su bili četiri miliona sedamsto osamnaest hiljada evra, ili 28 % planiranih rashoda na godišnjem nivou. Nezmirene obaveze opštine su osam million šesto hiljada evra, dok su neizmirene obaveza javnih preduzeća na kraju II kvartala 2019. godine  četiri miliona sedamsto devedest jedanu hiljadu evra. Kod neizmirenih obaveza Opštine nisu obuhvaćene reprogramirane nedospjele poreske obaveze Opštine, javnih ustanova i javnih preduzeća od 5.536.836,88 € ( plaćaju se u periodu od 20 godina), koje su u Trezoru obuhvaćene kao ugovorene obaveze. Kod neizmirenih obaveza javnih preduzeća nisu obuhvaćene nedospjele reprogramirane poreske obaveze (reprogram 31.12.2014) od 4.053.534,46€, nedospjele poreske obaveze javnih preduzeća po reprogramu poreskog duga iz 2017. godine od 805.855,73 eura, kao i nedospjele obaveze po osnovu finansijskog lizinga od 67.858,55 eura. U neizmirenim obavezama Opštine sadržane su obaveze javnih ustanova koje su evidentirane u Trezoru opštine Pljevlja.

O Milivoje Irić

Pročitajte i

Banke odobrile 3,18 milijardi eura kredita

Banke su do kraja jula odobrile 3,18 milijardi eura kredita, pokazuju podaci Centralne banke (cBcG). …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *