PODIJELI

Auto-škola Marjanović više od deset godina ima dobru saradnju sa Birom rada Pljevlja u obuci, prekvalifikaciji i drugim oblicima osposobljavanja lica sa evidencije nezaposlenih za tržošte rada. Ovih dana deseta generacijs varilaca uspješno je zavrila tromjesečnu obuku i dobila sertifikate, kojim potvrđuju svoje novo obrazovanje.

Komentariši