PODIJELI

Jedan od razloga fazne rekonstrukcij odlagališta Maljevac EPCG je zatvaranje i rekultivacija prvo kasete dva na koju se više ne istače pepo i šljaka pa se usled jakih vjetrova podiže prašina. Vrijednost projekta je 20 miliona evra. U toku su radovi na otvaranju kasete tri na koju će se deponovati pepeo i šljaka. Nakon toga slijedi rekultivacija kasete jedan koja se sada koristi za istakanje a do 2024, rekultivisaće se i kaseta tri.

Radovi na rekultivaciji kasete dva počeće ovih dana a Nikola Vukotić, inženjer iz EPCG ispričao nam je sta će sve biti urađeno.

Komentariši