PODIJELI

Odbor za izbor i imenovanja dao je saglasnost na Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta JU Umjetnička galerija  ‘’Vitomir Srblanović‘’ o izboru direktora. Za direktora Savjet je izabrao Belisa Pojatića. Članica Odbora Slavica Batizić je pitala koji je bio kriterijum Savjetu da se odluči za kandidata Belisa Pojatića, pošto su bila prijavljena dva kandidata. Predstavnik Savjeta je pojasnio da je kriterijum koji su se rukovodili  kvalitet stručnih radova kandidata. Odbor je dao saglasnost na Odluku Savjeta JU  Zavičajni muzej o izboru direktora. Savjet je za direktora izabrao dr Branka Banovića. Odbor je utvrdio Prijedloge rješenja o izmjenama i dopunama Odbora direktora DOO’’ Lokalni putevi‘’, DOO ’’Grijanje‘’ i Upravnog odbora JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invalitetom Pljevlja. Odbor je pokrenuo Javni poziv  za izbor članova Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave. Odbor je Skupštini na razmatranje proslijedio prijave za članove Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere i Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike.

 

Komentariši