PODIJELI

Mladi ljudi u Pljevljima ima li su priliku da se upoznaju i saznaju o  retorici, bešjedništvu kao i uvodom u dijelaktiku kroz Školu retorike i javnog nastupa. Škola je otvorena u aprilu, posle kraće pauze nastavlja sa radom.

Primarni cilje škole osnovane u okviru NVO „Ciceron“ jeste kontinuirano edukovanje polaznika u okviru programa kako ovladati vještinama govora, debatovanja i pregovaranja, osloboditi se treme i straha od j

Komentariši