Naslovna / Vijesti / Društvo / Sekretarijat za drštvene djelatnosti raspisao javni poziv nevladinim organizacijama

Sekretarijat za drštvene djelatnosti raspisao javni poziv nevladinim organizacijama

Kandidata za člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2019. godinu može da predloži nevladina organizacija koja je upisana u registar nevladinih organizacija kod nadležnog ministarstva, ima sjedište na teritoriji Opštine; koja je u prethodnoj godini realizovala jedan ili više projekata, ili učestvovala u najmanje jednoj kampanji, ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije i u kojoj više od polovine članova organa upravljanja nisu javni funkcioneri u smislu zakona kojim se uređuje sprečavanje sukoba interesa, lokalni službenici ili namještenici, niti članovi organa upravljanja političke partije.

  • Nevladina organizacija dužna je da dostavi dokumentaciju o registraciji i prethodnim aktivnostima.

Pored toga Nevladina organizacija koja predlaže kandidata za člana Komisije, dužna je da za kandidata dostavi :ovjerenu fotokopiju lične karte; biografiju kandidata sa podacima o posjedovanju iskustva u pisanju i realizaciji projekata; izjavu kandidata da nije javni funkcioner u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa, lokalni službenik ili namještenik, niti član organa upravljanja političke partije I izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Komisije.

Iz jedne nevladine organizacije u Komisiju može biti imenovan samo jedan predstavnik.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za člana Komisije

Član Komisije koji je predstavnik nevladinih organizacija ne može učestvovati u odlučivanju o projektu nevladine organizacije čiji je član.

Rok za predlaganje kandidata je 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Predlog sa dokumentacijom dostavlja se Sekretarijatu za društvene djelatnosti, u zatvorenoj koverti na šalter Građanskog biroa sa naznakom “Predlozi za Komisiju”.

O Vinka Gogić

Pročitajte i

Predstavljen Nacrt strateškog plana razvoja opštine Pljevlja

Danas je predstavljen Nacrt strateškog plana razvoja opštine Pljevlja  od 2021 do 2021 godine. Menedžerka …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *