Naslovna / Vijesti / Ekonomija / Zaustaviti zapošljavanja do 1. marta 2020. godine u Javnom sektoru

Zaustaviti zapošljavanja do 1. marta 2020. godine u Javnom sektoru

Vlada Crne Gore zadužila je državne organe i javne ustanove, čiji je osnivač država da obustave zapošljavanja na neodređeno i određeno vrijeme do 1. marta 2020., ovu preporuku Vlada je dala državnom tužilaštvu i jedinicama lokalne samouprave. Pored toga, Vlada je državne organe i javne ustanove zadužila, da donesu rješenja o prestanku radnog odnosa licima koja su zaključila radni odnos na određeno vrijeme nakon isteka roka na koji je odnos zasnovan, s tim što se radni odnos ne može produžiti do 1. marta 2020. godine bez prethodne saglasnosti Užeg kabineta Vlade.

Istu takvu normu Vlada predlaže sudstvu, državnom tužilaštvu i jedinicama lokalne samouprave.

Vlada je usvojila i Izvještaj o realizaciji Plana optimizacije javne uprave 2018-2020. za period 1. april – 30. jun 2019. godine i donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru.

Ministarstvo javne uprave je zaduženo da do 1. marta 2020. godine dostavi Vladi objedinjeni izvještaj o realizaciji Plana optimizacije javne uprave 2018-2020 za III i IV kvartal 2019. godine.

Izmijenjenom Odlukom propisano je da se Sporazum o prestanku radnog odnosa ne može zaključiti sa zaposlenim koji obavlja poslove, koji su od posebnog značaja za nesmetano i redovno vršenje poslova neophodnih za ostavarivanje nadležnosti organa, odnosno pravnog lica u kome je zaposleno to lice.

“Takođe je propisano da se na radno mjesto zaposlenog kojem je prestao radni ne može zaposliti drugo lice, te da se to radno mjesto ukida izmjenom akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, u roku od 30 dana, od dana isplate otpremnine”, saopšteno je iz Vlade.

O Vinka Gogić

Pročitajte i

Opštine naplatile 1,63 miliona eura naknada za bespravne objekte

Crnogorske opštine naplatile su ukupno 1,63 miliona eura naknada za komunalne opremanje za bespravne objekte, …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *