Naslovna / Vijesti / Politika / Danas je održana sjednica Odbora za Statut i propise

Danas je održana sjednica Odbora za Statut i propise

Nadležnost Odbora za Statut i propise je: da razmatra akte koje donosi Skupština sa stanovišta njihove uskalđenosti sa Ustavom i zakonima utvrđuje predlog za autentično tumačenje odluka i drugih opštih akata koje donosi Skupština; razmatra opšta akta javnih službi čiji je osnivač Opština u dijelu koji se tiče ostvarivanja javnog interesa, na koje odredbe saglasnost daje Skupština; priprema predlog akta za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluka i drugih akata i u ime Skupštine daje odgovor Ustavnom sudu u postupku za ocjenu ustavnosti i zakonitosti; Na šesnaestoj sjednici Odbor za Statut i propise je jednoglasno  ocijenio da su se stekli uslovi da se predloženi dokumenti razmatraju na sjednici Skupštine opštine  Kada je riječ Predlogu odluke na porez o nepokretnosti u Opštini Pljevlja i Predlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja konstatovano je da se radi u usklađivanju sa promjenama zakona.

O Milivoje Irić

Pročitajte i

Saopštenje za javnost povodom šovinističkih poruka u Pljevljima

Povodom šovinističkih poruka usmjerenih protiv naših sugrađana – pripradnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *