Naslovna / Vijesti / Društvo / Uprava policije i OEBS zajedno u sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama

Uprava policije i OEBS zajedno u sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama

OEBS i ove godine pruža podršku Upravi policije u akciji podizanja svijesti o aktivnijem učešću građana i svih relevantnih subjekata društva usprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama. Imajući u vidu činjenicu da mali procenat žena koje su doživjele nasilje od strane svojih partnera to i prijavi, OEBS je podržao ovu akciju i izradiopromotivno edukativni materijali koji je publikovan u svim crnogorskim gradovima. OEBSje takođe pokrenuo internetsku platformu kojanudi pomoć i informacije, akoje podržavaju napore za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama. Ova web stranica je dostupna i na crnogorskom jeziku i može joj se pristupiti putem linka https://www.stopvawnow.org/cnr.

Najčešći oblik nasilja kome su izložene žene je psihičko, a česta je situacija da ovaj oblik nasilja prati i fizičko.

Do 1. novembra 2019. godine na teritoriji Crne Gore izvršeno je 261 krivično djelo u vezi sa porodičnim nasiljem ipodnijete su1304 prekršajneprijave zbog izvršenih 1479 prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Izrečene su 43 naredbe o udaljenju ili zabrani vraćanja u stan ili drugi prostor za stanovanje, te je25 žrtava upućeno u sklonište za žrtve, od čega je troje djece.

Policija je predložila 167 zaštitnih mjera od čega: 28 udaljenje iz stana, 53 zabrana približavanja, 62 zabrana uznemiravanja i uhođenja, 17 obavezni  psihosocijalni tretman i sedam obavezno liječenje od zavisnosti, a u istom periodu, po rješenjima sudova za prekršaje, policija je pratila izvršenje ukupno 198 zaštitnih mjera iz nadležnosti policije.

Uprava policije kontinuirano ostvaruje saradnju sa svim društvenim subjektima koji učestvuju u prevenciji, sprječavanju i suzbijanju nasilja u porodici i učestvuju u radu multidisciplinarnih timova na nivou jedinica lokalne samouprave.

Crna Gora je jedna od prvih država koje su potpisale i ratifikovale Istanbulsku konvenciju, čime je preuzela obavezu da mijenja zakone, uvede praktične mjere i obezbijedi resurse za efikasnu prevenciju i sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Ovom prilikom ohrabrujemo sve one koji trpe nasilje da bez odlaganja prijave najbližoj policijskoj stanici ili na broj 122.

O RTPV

Pročitajte i

Završni radovi na adaptaciji i izgradnji sportskih igrališta u Gagovića imanju i terenu kod Gimnazije

U saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih Crne Gore, Opština Pljevlja realizuje izgradnju novog terena …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *