Naslovna / Vijesti / Politika / Đukanović pomilovao jednog, odbio molbe 57 osuđenika

Đukanović pomilovao jednog, odbio molbe 57 osuđenika

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je za prvih 10 mjeseci ove godine donio 58 odluka o pomilovanju osuđenika, od kojih je jedna bila pozitivna, dok su ostale bile negativne. Trenutno se razmatraju 24 molbe. To se navodi u Prilogu izvještaja Evropske komisije za period od 1. januara do 1. novembra ove godine.

Od 1. januara do 1. novembra 2019. primljene su 93 molbe za pomilovanje, od kojih je 11 odbačeno, jedan postupak obustavljen, dok su 33 molbe prenijete iz prethodnog perioda. Predsjednik Crne Gore donio je 58 odluka od kojih je jedna bila pozitivna, ostale negativne. Trenutno je u radu 24 predmeta”, navodi se u dokumentu, koji objavljuje Pobjeda.

46 funkcionera podnijelo ostavke

Kada je u pitanju rad Agencije za sprječavanje korupcije, u izvještaju se navodi da je u izvještajnom periodu ASK dala 116 mišljenja obavezujućih za javne funkcionere, koja su se odnosila na: sukob interesa i izuzeće u raspravi i odlučivanju, ograničenja u vršenju funkcija – nespojivost funkcija, članstvo u organima upravljanja, članstvo u radnim tijelima, primanje naknada, kao i na ograničenja po prestanku funkcije, zaključenju ugovora, primanje donacija, status javnih funkcionera.

“Nakon mišljenja i donijetih odluka od strane ASK, podnijete su 46 ostavke javnih funkcionera. U izvještajnom periodu, nastavljeno je proaktivno postupanje ASK u dijelu otkrivanja sukoba interesa, nezakonitog zaključenja ugovora i sticanje protivpravne imovinske koristi, na osnovu čega su pokrenuta 22 predmeta po službenoj dužnosti”, stoji u dokumentu.

Zviždači najviše prijavljivali privatnike.

Za prvih 10 mjeseci ove godine, podnijeto je 84 prijava zviždača, dok je u odnosu na 31 postupak po prijavama iz prethodne godine ASK nastavila sa radom u 2019.

U prvih deset mjeseci 2019. zviždači su najviše prijavljivali nepravilnosti u vezi poslovanja privatnog sektora – 24.15%, nepravilnosti u vezi radnih odnosa – 23% i u vezi rada organa na lokalnom nivou – 18.40%.

“U 15 postupaka po prijavama je utvrđeno ugrožavanje javnog interesa ili neki drugi vid nepravilnosti (u četiri slučaja ASK i 11 u slučajeva drugi nadležni organi), dok je u četiri slučaja koji su pokrenuti po službenoj dužnosti takođe utvrđeno ugrožavanje javnog interesa”, piše u dokumentu.

14 „odličnih“ i 32 „dobrih“ sudija.

Od 1. januara do 1. novembra, ocijenjeno je 47 sudija.

“Od ovog broja, 14 sudija je ocijenjeno ocjenom odličan, dok su za 32 sudija utvrđene ocjene dobar. Za jednog sudiju postupak ocjenjivanja je obustavljen na osnovu prigovora koji je podnio Vijeću za ocjenjivanje. U ovaj broj uključeno je i deset predsjednika sudova koji su ocjenjivani i kao sudije i kao predsjednici suda. Kao predsjednicima su im utvrđene ocjene dobar, što je najveća ocjena za predsjednike”, navodi se u prilogu izvještaju.

Izvor: Analitika

O RTPV

Pročitajte i

Pogledajte koja partija je potrošila najviše novca za reklame na Fejsbuku

Političke partije i izborne liste potrošile su više od 77 hiljada eura za sponzorisanje njihovih …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *