Naslovna / Vijesti / Ekonomija / Pribilović: Za 50 zaposlenih isplatili 377.899 eura otpremnine

Pribilović: Za 50 zaposlenih isplatili 377.899 eura otpremnine

U lokalnim samoupravama dosad je zaključeno 50 sporazuma o prekidu radnog odnosa, a ukupan iznos otpremnina je 377.899 eura, kazala je u intervjuu za Dan ministar javne uprave Suzana Pribilović.

Ona je naglasila da su sporazumi zaključeni u lokalnim upravama i službama opština Pljevlja, Nikšić, Berane, Podgorica, Žabljak, Herceg Novi, Petnjice i Cetinja, očekujući da će taj broj do kraja primjene Plana optimizacije biti znatno veći, kada će imati i procjenu budžetskih ušteda po osnovu smanjenog broja zaposlenih.

Koliko ste zadovoljni primjenom i poštovanjem Plana optimizacije zaposlenih u javnom sektoru? Da li se i u kojoj mjeri odstupalo od plana i kakvi su rezultati na kraju godine?

Zadovoljna sam što smo u prethodnom periodu implementacije pokazali da kad postoje čvrsta volja i spremnost svih u jednom sistemu da zajednički rade na ostvarivanju zacrtanih ciljeva, moguće je i osvariti napredak. Ovaj proces je, prije svega, obilježila čvrsta politička volja da se ovaj proces sprovede do kraja, kao i dobra koordinacija cjelokupnog procesa.

U prethodnom periodu smo uspjeli da zaustavimo trend rasta zapošljavanja u javnoj upravi i da uvedemo čvrste mehanizme kontrole. To u praksi znači da se svako novo zapošljavanje u javnoj upravi mora prethodno dobro obrazložiti i dobiti saglasnost.

Podaci sa kraja 2018. godine pokazuju da je smanjeno relativno učešće zaposlenosti u javnoj upravi u ukupnoj zaposlenosti za 1,4 odsto (sa 28,2 odsto u decembru 2017. na 26,8 odsto u decembru 2018. godine), dok je zabilježen i trend opadanja učešća bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca u budžetu Crne Gore mjereno učešćem ovih izdataka u strukturi BDP-a.

Mjera ograničenja zapošljavanja, tzv. moratorijum, kroz koordinaciju rada užeg kabineta Vlade, Uprave za kadrove i Zavoda za zapošljavanje, omogućila je uspješnu kontrolu nad procesima zapošljavanja. Sama Analiza efekata kratokoročnih mjera Plana optimizacije u 2018. godini pokazala je da je došlo do usporavanja zapošljavanja u prvih pola godine primjene Plana optimizacije. Taj trend će biti dodatno osnažen sporazumnim prekidom radnih odnosa uz isplatu otpremnine, čije ćemo efekte vidjeti u narednom periodu. Istovremeno, uporedna analiza podataka o broju objavljenih oglasa Uprave za kadrove pokazuje da je tokom prve polovine 2019. godine objavljeno 84,24 odsto manje oglasa u odnosu na isti period 2018. godine. Neprimjenjivanje ove mjere dovelo bi do rasta zapošljavanja u javnom sektoru, što bi imalo negativan fiskalni efekat na budžet.

Koliko je zaposlenih dosad napustilo radno mjesto po sopstevnom zahtjevu za sporazumni prekid radnog odnosa? Iz kojih sektora je najviše prihvaćenih i prekidom radnog odnosa realizovanih zahtjeva?

Moram da istaknem da su lokalne samouprave bile veoma ažurne u dostavljanju podataka. Prema podacima kojima trenutno raspolažemo, od stupanja Odluke o sporazumnom prekidu radnog odnosa uz isplatu otpremnine na snagu, u jedinicama lokalne samouprave je ukupno zaključeno 50 sporazuma o prekidu radnog odnosa. Sporazumi su zaključeni u lokalnim upravama i službama Opštine Pljevlja, Nikšić, Berane, Podgorica, Žabljak, Herceg Novi, Petnjice i Cetinja. Ukupan iznos otpremnina je 377.899 eura.

U kojim slučajevima starješine organa nijesu mogli da prihvate zahtjeve zaposlenih za prekid radnog odnosa?

Sporazum se ne može zaključiti sa zaposlenim koji obavlja poslove koji su od posebnog značaja za nesmetano i redovno vršenje poslova organa, a posebno na radno mjesto zaposlenog koji je ostvario pravo na otpremninu ne može se zaposliti drugo lice, a to radno mjesto se ukida izmjenom akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

Starješina organa je dužan da cijeni neophodnost svakog zaposlenog, odnosno radnog mjesta, za nesmetano funkcionisanje organa kojim rukovodi, pritom vodeći računa o obavezama koje proističu iz Plana optimizacije javne uprave, o trenutnoj popunjenosti radnih mjesta definisanih aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa, osnovnim smjernicama srednjoročnog kadrovskog planiranja na nivou organa, te o raspoloživosti budžetskih sredstava za ovu namjenu.

Odgovornost starješine, kao lica koje rukovodi organom i najbolje poznaje potrebe i ciljeve kadrovskog planiranja u srednjem roku na nivou organa, u postupku odlučivanja po zahtjevu zaposlenog je velika. Takođe, bez odobrenja Ministarstva finansija, starješine organa koji nemaju sopstvena sredstva za isplatu otpremnina nijesu mogli zaključiti sporazume sa zaposlenima.

Da li u ovom trenutku imate procjenu uštede po državni budžet zbog sporazumnih otkaza, u smislu plata, poreza, doprinosa…?

Još smo u fazi prikupljanja podataka. Ono što sa sigurnošću možemo reći jeste da je na lokalnom nivou dosad zaključeno 50 sporazuma o prestanku radnog odnosa. Očekujemo da će ovaj broj do kraja primjene ove mjere biti značajno veći, nakon čega ćemo moći da damo i procjenu budžetskih ušteda.

Je li ovogodišnjim budžetom planirano dovoljno sredstava za otpremine?

Odlukom o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa predviđeno je da se novac za isplatu otpremnina zaposlenih isplaćuje iz sredstava organa. Samo u slučaju ako se sredstva za isplatu otpremnina u organima ne mogu obezbijediti na ovaj način mogu se isplatiti iz budžeta Ministarstva finansija uz saglasnost ministarstva pribavljenu prije zaključivanja sporazuma. Za ove namjene u budžetu Ministarstva finansija je opredijeljeno 2,7 miliona eura.

Nije bilo sankcija za zapošljavanje bez odobrenja

Imali smo situacije tokom godine da za zapošljavanje u javnom sektoru, shodno proceduri, nije tražena saglasnost užeg kabineta Vlade. Šta radite u takvim slučajevima, da li postoje sankcije za one koji su zapošljavali bez odobrenja i koliko organi, institucije su to najčešće činili?

Nijesmo predvidjeli sankcije za zapošljavanje bez odobrenja užeg kabineta, ali se poštovanje mjere organičavanja zapošljavanja na određeno i neodređeno vrijeme prati i shodno rezultatima ovih analiza se donose dalje odluke u procesu sprovođenja Plana optimizacije, kao što je npr. odluka o dodjeli sredstava za isplatu otpremnina pojedinačnom organu ili instituciji na lokalnom nivou. Bez odobrenja užeg kabineta su u najvećoj mjeri zapošljavale institucije gdje se primjenjuju opšti propisi o radu.

Zavod za zapošljavanje je u skladu sa zaključcima Vlade pripremio tipski upitnik koji ustanove popunjavaju prije podnošenja zahtjeva za davanje saglasnosti na novo zapošljavanje, a gdje detaljno obrazlažu potrebu za traženim novim zapošljavanjima. Popunjavanje upitnika pokazalo se kao dobra praksa koja omogućava da predstavnici ustanova steknu jasniju sliku o procesu optimizacije i obavezi ograničavanja zapošljavanja zarad javnog interesa.

Kada su jedinice lokalne samouprave u pitanju, radna angažovanja na određeno i neodređeno vrijeme sprovodila su se uglavnom uz odobrenje predsjednika opštine ili užeg kabineta Vlade. Radna angažovanja bez saglasnosti predsjednika opštine ili užeg kabineta Vlade su se uglavnom sprovodila u privrednim društvima na lokalnom nivou.

Izvor: Dan

O RTPV

Pročitajte i

Opštine naplatile 1,63 miliona eura naknada za bespravne objekte

Crnogorske opštine naplatile su ukupno 1,63 miliona eura naknada za komunalne opremanje za bespravne objekte, …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *