Naslovna / Vijesti / Društvo / Novi projekat udruženja paraplegičara “Jedan dan posveti meni“

Novi projekat udruženja paraplegičara “Jedan dan posveti meni“

Udruženje paraplegičara Pljevlja započelo je realizaciju projekta „Jedan dan posveti meni”, koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore, u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti. Trajanje projekta je 10 mjeseci.

Opšti cilj projekta “Jedan dan posveti meni” je doprinos u ostvarivanju potpune ravnopravnosti lica sa invaliditetom sa drugim licima u skladu sa načelima UN Konvencije o pravima lica sa invaliditetom i domaćim zakonodavstvom.

Specifični cilj projekta je podizanje nivoa svijesti i znanja o uvažavanju prava lica sa invaliditetom bez diskriminacije. Ciljne grupe projekta su predstavnici organa državne uprave, organa lokalne uprave, ustanova i subjekata i lica sa invaliditetom, za koje će biti organizovane radionice na temu diskriminacije.

Glavne aktivnosti projekta su: organizovanje 10 jednodnevnih radionica na temu diskriminacije za 200 predstavnika državnih i lokalnih organa, ustanova i organizacija.

Planirane su sledeće radionice: Radionica za zdravstvene radnike na temu “Diskriminacija u oblasti zdravstvene zaštite, Radionica za učitelje i vaspitače na temu “Diskriminacija u oblasti vaspitanja i obrazovanja”, Radionica za nastavnike i profesore na temu “Diskriminacija u oblasti vaspitanja i obrazovanja”, Radionica za predstavnike Zavoda za zapošljavanje i poslodavce na temu “Diskriminacija u oblasti rada zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije”, Radionica za predstavnike medija na temu “Diskriminacija u oblasti pristupačnosti informacijama”, Radionica za predstavnike organa lokalne samouprave na temu “Diskriminacija u oblasti pristupačnosti fizičke sredine”, Radionica za predstavnike političkih partija na temu “Diskriminacija u oblasti političkog života”, Radionica za predstavnike organa lokalne uprave nadležnog za kulturu  ustanova kulture na temiu “Diskriminacija u oblasti kulture”, Radionica za predstavnike organa lokalne uprave nadležnog za sport, sportskih subjekata i sportskih organizacija na temu “Diskriminacija u oblasti sporta”, Radionica za predstavnike MUP-a, sudstva, tužilaštva i inspekcijskih organa na temu “Diskriminacija u oblasti postupanja pred nadležnim organima”.

U okviru projekta su takođe planirane i 4 radionice za 20 lica sa invaliditetom u cilju njihovog osnaživanja. To su: Radionica na temu “Prava lica sa invaliditetom”, Diskriminacija lica sa invaliditetom”, “Vještine zastupanja i lobiranja”, “Vještine komunikacije i prezentacije”.

Nakon osnaživanja 20 lica sa različitim smetnjama, kao završna aktivnost projekta planirano je i snimanje filma o životu 10 lica sa invaliditetom “Jedan dan posveti meni”, kao aktivnost koja se prvi put realizuje u Pljevljima na ovaj način. Film će biti priča o jednom danu svake osobe: osobe korisnice kolica, osobe sa oštećenjem vida,  osobe sa oštećenjem sluha i govora, od buđenja do odlaska na spavanje, svakodnevnih aktivnostima i preprekama sa kojima se susreću, odnosu za zajednicom, diskriminacijom … koji će biti prilagođen osobama sa invaliditetom. Film „Jedan dan posveti meni“ biće prikazan u Domu kulture u Pljevljima u terminu održavanja predstava i filmova. Za svečanu projekciju filma planirano je angažovanje lica koje će prevoditi film na gestovni govor, te prevodilac za osobe sa oštećenjem vida,  kako bi gledanje filma bilo dostupno svim licima i kako bi ostali građani postali svjesni potreba lica sa invaliditetom za učešćem u kulturnom životu i praćenju programa, te preprekama iz oblasti kulture.

Jedna od glavnih aktivnosti projekta je organizovanje medijske kampanje u cilju podizanja svijesti javnosti, kroz štampanje 1000 komada lifleta o aktivnostima projekta, štampanje 500 primjeraka brošure o oblicima diskriminacije osoba sa invaliditetom.

O Vanja Janjušević

Pročitajte i

Epidemiolog Laušević: Uz odgovornost svih do bezbjednih škola

Epidemiološka situacija može se kontrolisati samo ukoliko najmanje 95 odsto populacije poštuje propisane protiv epidemijske …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *