Naslovna / Vijesti / Društvo / Hrana u Crnoj Gori bezbjedna

Hrana u Crnoj Gori bezbjedna

Bezbjednost hrane u Crnoj Gori je iz godine u godinu na sve višem nivou i sigurno možemo da tvrdimo da je hrana na crnogorskom tržištu bezbjedna, kazala je u razgovoru za Dnevne novine direktorica Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vesna Daković.

“Uvijek kažemo da, kada je bezbjednost hrane u pitanju, ne postoji mogućnost da možemo da budemo 100 posto sigurni da je sve bezbjedno, tako da nulti rizik kada je bezbjednost hrane u pitanju ne postoji. Ipak možemo sigurno da tvrdimo da je hrana na crnogorskom tržištu u velikom stepenu bezbjedna”, napominje Daković.

Ova tvrdnja je, kaže ona, zasnovana na monitoringu za bezbjednost hrane kroz koji se u toku godine, prati bezbjednost hrane na našem tržištu.

“Takođe, imamo i službene kontrole za hranu koja se uvozi, kao i službene kontrole koje se sprovode za objekte koji su u Crnoj Gori, nad kojima se vrši nadzor, a u kojima se hrana proizvodi, skladišti i stavlja na tržište”, podsjeća Daković.

Prema njenim riječima, u cilju unapređenja sistema bezbjednosti hrane, Upravu u narednom periodu očekuje niz projekata, koji se, prije svega odnose na sistem zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog porijekla, unapređenje laboratorijskih kapaciteta, informacionih sistema, kontrolu granice.

“Kroz Midas 2 projekat čiji je nosilac Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja obezbijedili smo sredstva za jačanje sistema bezbjednosti hrane, a jedna od ključnih komponenti projekta je sistem za zbrinjavanje nusproizvoda. Sistem uključuje sve ono što je potrebno da bude sastavni dio sistema, kao što je kafilerija za nusproizvode, odnosno za preradu nusproizvoda, sabirni centri, kao i tehnička podrška za uspostavljanje sistema, obezbijeđeno je kroz MIDAS projekat ili IPA sredstva. Realizacija ovog projekta je ozbiljan posao i to čeka Upravu u narednom periodu, kao veliki izazov”, ističe Daković.

GRADIĆE TRI NOVA GRANIČNA INSPEKCIJSKA MJESTA

Takođe, ona naglašava da su kroz isti Midas projekat, obezbjeđenja sredstva za unapređenje fitolaboratorije, kao i za unapređenje informacionog sistema Uprave.

“Sa druge strane, kroz IPA fondove obezbijedili smo sredstva za izgradnju sabirnih centara koji su potrebni za sistem nusproizvoda životinjskog porijekla. Imamo obezbijeđena i sredstva za jačanje laboratorijskih kapaciteta, odnosno nabavku opreme za laboratorije, te za izgradnju tri granična inspekcijska mjesta”, najavila je Daković.

Ona objašnjava da Evropa prema spoljašnjem tržištu ima posebne zahtjeve za veterinarsku i fitosanitarnu inspekiju, te je izgradnja graničnih objekata neophodna.

“Mi smo takav objekat izgradili u luci Bar, sada smo obezbijedili sredstva za još tri granična prelaza, za Kulu, na granici prema Kosovu, Božaj, prema Albaniji i za aerodrom, koji će uvijek biti ulazna tačka za treće zemlje, kada Crna Gora bude dio Evropske unije”, kazala je Daković.

USAGLAŠENO 65 OBJEKATA ZA HRANU ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA

Kada je riječ o projektima koji su realizovani u prethodnom periodu, ona podsjeća da su usvojena dva strateška dokumenta koja se odnose na unapređenje objekata za hranu životinjskog porijekla.

“Prema posljednjem izvještaju, imamo 65 usaglašenih objekata. U prvom trenutku, kada je rađena kategorizacija objekata, imali smo tri. Ostalo je još oko 70 objekata da se usaglase. Svi objekti koji nijesu ušli u Nacionalni plan unapređenja, prilikom otvaranja i početka rada sada moraju biti potpuno usaglašeni, tako da sada imamo 95 objekata koji proizvode hranu životinjskog porijeka potpuno usaglašenih sa EU zahtjevima za bezbjednost hrane”, napominje Daković.

Što se tiče hrane neživotinjskog porijekla, ona kaže da je prije početka realizacije projekta, prve procjene objekata, krajem 2014. godine, bilo 11 usaglašenih objekata, a da ih sada ima 192.

“Taj podatak govori o tome da imamo uzlaznu putanju, da obezbijedimo da svi naši prizvođači posluju po sistemu bezbjednosti hrane koji je zastupljen u EU”, kaže Daković.

EVROPA IMA POVJERENJA U NAŠ SISTEM

Kako ističe, Crna Gora trenutno ima 18 objekata za proizvodnju hrane koji se nalaze na listi objekata iz kojih je dozvoljen uvoz u EU.

“U ovom momentu, imamo 18 naših objekata, koji se nalaze na listi EU, kako se to popularno kaže imaju izvozni EU broj, a to znači da mogu svoje proizvode plasirati na evropsko tržište”, predočila je Daković.

Drugi strateški dokument koji je usvojen, kaže ona, odnosi se na program unapređenja kvaliteta sirovog mlijeka, koji je, prema njenim riječima iz godine u godinu sve bolji.

Napominje da je u februaru 2018. izmjenom evropske legislative, Crna Gora stavljena na listu zemalja iz kojih se mlijeko može uvoziti u EU.

“Kada su u pitanju pregovori u Pregovaračkom poglavlju 12, donošenjem pomenuta dva strateška dokumenta prvo mjerilo je ispunjeno. Drugo i treće mjerilo se odnosi na uspostavljanje sistema službene kontrole, koji treba biti isti kao u EU, kao i na jačanje naših administrativnih kapaciteta. To zahtijeva značajna finansijska sredstva i edukaciju”, rekla je Daković.

Pojašnjava da to znači da se mora obezbjediti da sve kontrole funkcionišu na isti način kao i u EU, uključujući i finansijski aspekt, te da administracija i inspektori budu obučeni i potpuno spremni.

“Evropa ima povjerenje u naš sistem bezbjednosti hrane. To je potvrđeno time što je stavila naše objekte na listu za uvoz u EU. Evropa ima svoju inspekciju koja kontroliše sistem bezbjednosti hrane u svim zemljama koje žele da plasiraju svoje proizvode na tržište EU, a očigledno je crnogorski sistem zavrijedio povjerenje”, zaključila je Daković.

SA GRANICE VRAĆENE 172 POŠILJKE HRANE

Uprava za bezbjednost hrane svakog mjeseca izvještava javnost o radu inspekcijskih službi i u okviru toga izvještava koliko je bilo kontrola na unutrašnjem tržištu, kao i na tržištu kada hrana ili životinje ulaze na crnogorsko tržište. Tako je, zbog utvrđenih nepravilnosti prilikom granične kontrole tokom 2019. godine zabranjen uvoz ukupno 1.150 tona hrane.

“Najčešće nepravilnosti koje se uočavaju na unutrašnjem tržištu, odnose se na nehigijenske uslove ili na uslove čuvanja hrane. Prilikom uvoza, kontrole sprovode tri inspekcije: inspekcija za bezbjednost hrane, veterinarska granična i fitosanitarna inspekcija. Do sada smo imali 172 pošiljke za koje je zabranjeno stavljanje na tržište Crne Gore, količine oko 1.150 tona hrane. Najčešće nepravilnosti su uočene kod voća i povrća i najčešći razlog je nedozvoljeni nivo rezidua pesticida koji je pronađen u tim proizvodima, odnosno u voću i povrću”, kazala je Daković.

Što se tiče prozvoda životinjskog porijekla, ona je, kaže Daković, pod posebnim nadzorom, kao posebno rizična hrana. Samim tim, prilikom uvoza poštuje se duga procedura kontrole tih proizvoda.

“Za svaku pošiljku životinjskog porijekla prvo se odobrava uvoz na bazi administrativnog rješenja koje se izdaje u Upravi za bezbjednost hrane. Ono se izdaje na bazi zahtjeva uvoznika sa svim podacima, iz kog se objekta uvozi, iz koje zemlje dolazi, kojim putem ide itd., gdje mi prilikom izdavanja rješenja prvo provjeravamo sve te zahtjeve koje imamo, konkretno za taj objekat, koji mora biti na listi objekata iz kojih uvozimo”, objašnjava Daković.

Takođe, provjerava se epizootiološka situacija zemlje iz koje se uvozi, da li u njoj postoji neka naročito opasna zarazna bolest koja bi se mogla prenjeti u Crnu Goru kroz pošiljke hrane koje dolaze.

“Nakon toga se izdaje rješenje. Zatim, inspektori na granici, a na bazi tog rješenja i veterinarskog sertifikata koji prati pošiljku, provjeravaju zagarantovane uslove koje ta hrana treba da ispuni. Isto tako, hranu šaljemo na laboratorijsku analizu, u skladu sa procjenom rizika. Ipak, a kao što se vidi i iz redovnih izvještaja, rjeđe se dešava da imamo problem sa hranom životinjskog porijekla”, kaže Daković.

Uprava za bezbjednost hrane svakog mjeseca izvještava javnost o radu inspekcijskih službi i u okviru toga izvještava koliko je bilo kontrola na unutrašnjem tržištu, kao i na tržištu kada hrana ili životinje ulaze na crnogorsko tržište. Tako je, zbog utvrđenih nepravilnosti prilikom granične kontrole tokom 2019. godine zabranjen uvoz ukupno 1.150 tona hrane.

“Najčešće nepravilnosti koje se uočavaju na unutrašnjem tržištu, odnose se na nehigijenske uslove ili na uslove čuvanja hrane. Prilikom uvoza, kontrole sprovode tri inspekcije: inspekcija za bezbjednost hrane, veterinarska granična i fitosanitarna inspekcija. Do sada smo imali 172 pošiljke za koje je zabranjeno stavljanje na tržište Crne Gore, količine oko 1.150 tona hrane. Najčešće nepravilnosti su uočene kod voća i povrća i najčešći razlog je nedozvoljeni nivo rezidua pesticida koji je pronađen u tim proizvodima, odnosno u voću i povrću”, kazala je Daković.

Što se tiče prozvoda životinjskog porijekla, ona je, kaže Daković, pod posebnim nadzorom, kao posebno rizična hrana. Samim tim, prilikom uvoza poštuje se duga procedura kontrole tih proizvoda.

“Za svaku pošiljku životinjskog porijekla prvo se odobrava uvoz na bazi administrativnog rješenja koje se izdaje u Upravi za bezbjednost hrane. Ono se izdaje na bazi zahtjeva uvoznika sa svim podacima, iz kog se objekta uvozi, iz koje zemlje dolazi, kojim putem ide itd., gdje mi prilikom izdavanja rješenja prvo provjeravamo sve te zahtjeve koje imamo, konkretno za taj objekat, koji mora biti na listi objekata iz kojih uvozimo”, objašnjava Daković.

Takođe, provjerava se epizootiološka situacija zemlje iz koje se uvozi, da li u njoj postoji neka naročito opasna zarazna bolest koja bi se mogla prenjeti u Crnu Goru kroz pošiljke hrane koje dolaze.

“Nakon toga se izdaje rješenje. Zatim, inspektori na granici, a na bazi tog rješenja i veterinarskog sertifikata koji prati pošiljku, provjeravaju zagarantovane uslove koje ta hrana treba da ispuni. Isto tako, hranu šaljemo na laboratorijsku analizu, u skladu sa procjenom rizika. Ipak, a kao što se vidi i iz redovnih izvještaja, rjeđe se dešava da imamo problem sa hranom životinjskog porijekla”, kaže Daković.

Izvor: Dnevne novine

O RTPV

Pročitajte i

U Vojsku primljen 141 vojnik po ugovoru

Ministarstvo odbrane je nakon spovedenih intervjua i provjera, u Vojsku Crne Gore primilo 141 vojnika. …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *