Naslovna / Vijesti / Ekonomija / Novom Zakonu o radu najviše se obradovale majke i one koje planiraju da se ostvare u toj ulozi

Novom Zakonu o radu najviše se obradovale majke i one koje planiraju da se ostvare u toj ulozi

Novi zakon o radu usklađen sa evropskim zakonodavstvom, potrebama socijalnih partnera i našem tržištu rada kazao je ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić.

Tom zakonu posebno su se obradovale majke ili one koje planiraju da se ostvare u toj ulozi jer su njihova prava obuhvaćena novim zakonom, što prethodno nije bio slučaj. Purišić ističe da je u prethodnoj godini za materijalna davanja izdvojeno oko 75 miliona eura, a u ovoj će se ta sredstva značajno povećati posebno u dijelu socijalne i dječije zaštite.

Krajem prošle godine poslanici Skupštine Crne Gore usvojili su novi Zakon o radu.

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić za Novu M kaže da je zakon usklađen sa evropskim zakonodavstvom, potrebama socijalnih partnera i našem tržištu rada.

“Kada govorimo o konkretnim  novinama počeću sa time da se radni odnos zansiva na neodređeno vrijeme, a izuzetak je zasnivanje radnog odnosa na određeno. Taj radni odnos na određeno vrijeme može trajati najviše 36 mjeseci bilo da se radnik zapošljava direktno kod poslodavca, bilo da se zapošljava preko agencije za ustupanje zaposlenih. Drugo, radni odnos počinje u trenutku kada se uruči ugovor o radu sa zaposlenim. To je važna novina kao i to da se prekovremeni rad ograničava na osam sati nedjeljno, godišnji odmor se ne može platiti, mora se iskoristiti, postrožena je procedura rada za vrijeme državnih i vjerskih praznika, pred agencijom gdje se mirno rješavaju radni sporovi obavezan je i poslodavac da dođe, sporazumni prekid radnog odnosa može da ima snagu nakon što se potpiše pred nadležnim organom“, kazao je Purišić.

Novina je i da će zakon pospješiti fleksibilnost na tržištu rada.

“Tu prije svega mislim na rad na određeno koji se produžava sa 24 na 36 mjeseci, pojednostavljenu proceduru za zasnivanje radnog odnosa, sada poslodavci u realnom sektoru nemaju obavezu oglašavanja slobodnog radnog mjesta, tu obavezu i dalje imaju poslodavci  iz javnog sektora. Dakle, poslodavac može brzo i u kratkom roku da zaposli, ali istovremeno smo propisali i 50ak situacija u kojima poslodavac može da bez vođenja disciplinskog postupka u vrlo kratkom roku da raskine radni odnos“, kazao je ministar.

Ključna novina koje će obezbijediti bolje mehanizme suzbijanja neformalnog rada je da je obavezan akt o sistematizaciji i organizaciji posla za sve koji imaju više od deset zaposlenih.

“Ugovor o radu se mora zaključiti prije stupanja na rad, a ako se nije zaključio prije stupanja na rad smatra se da je sklopljen na neodređeno vrijeme i propisana je obaveza poslodavca kako da postupa u toj situaciji. Ubuduće će se zarade isplaćivati preko žiro računa, a na taj način ćemo suzbiti isplatu na ruke. Takođe smo propisali jednu važnu novinu koja riješava situaciju onih koji su zarobljeni u stečaju odnosno zaposlenih čiji je posldavac u stečaju u trenutku kada se verifikuje njihova potraživanja od strane upravnika ili stečajnog vijeća, oni će moći da se obrate Fondu rada kao garantnoj instituciji da dobije od Fonda rada dužne zarade”, pojašnjava Purišić za Novu M.

Tom zakonu su se posebno obradovale majke ili one koje planiraju da se ostvare u toj ulozi.

“Poslodavac ne može niti da pita niti da odbije zaključivanje ugovora o radu sa trudnicom ili porodiljom. Novina jer što trudnice imaju jedan dan u mjescu slobodan za prenatalni pregled, novina je da poslodavac ne može da otkaže ugovor o radu koji je sklopljen na određeno vriejme od trenutka kada je konstatovana trudnoća do isteka prava na trudničko odnosno porodiljsko. Novina je i što oba roditelja imaju pravo da koriste roditeljsko odsustvo. Ojačane su norme koje štite trudnicu, porodilju što se tiče rada na rizičnom radnom mjestu, rada noću, tako da je jedna humana nota unijeta, ja vjerujem da smo u dobroj mjeri stvorili pravnu pretspostavku da barem u tom segmentu radno zakonoidavstvo ne generiše probleme koje smo imali sa odlaganjem procesa sklapanja braka, rađanja”, kazao je Purišić.

On je istakao da su za socijalna davanja izdvojili oko 75 miliona eura.

“Plan za narednu godinu je oko 82 miliona eura. Najprije ćemo izvršiti ta redovna usklađivanja, svih materijalnih davanja, a onda u skladu sa dosadašnjim iskustvom i očekivanjima obezbijedili smo i nešto više novca za neka najkarakterističnija socijalna davanja kao što je matrijalno obezbeđenje porodice tu smo planirali oko milion više nego 2019. godine i nakandu za tuđu pomoć i njegu oko dva miliona više nego 2019. godine. Važno je da kažem da oko 55 odsto izdavjanja za materijalna davanja namijenjeno socijalnoj i dječijoj zaštiti se ne vezuju za materijalni status porodice i njihove ekonomsko-socijalne potrebe nego se vezuju za druga svojstva i izdvajamo značajna sredstva i za porodiljsko odsustvo, tuđu pomoć i njegi, ličnu invalidninu koja nijesu strogo vezana za loše materijalno stanje porodice”, kazao je Purišić.

Izvor: kodex.me

O RTPV

Pročitajte i

Kontrolisano 106 državnih subjekata, izrečene svega dvije novčane kazne

Inspekcija za javne nabavke za prvih šest mjeseci ove godine kontrolisala je 106 državnih subjekata …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *