Naslovna / Vijesti / Društvo / Bezbjednosna situacija u Pljevljima povoljna

Bezbjednosna situacija u Pljevljima povoljna

KRIMINALITET

Na području CB Pljevlja (uključujući OB Žabljak)  u 2019.godini, registrovano je 214 KD (204). U odnosu na uporedni period prethodne godine (2018) broj KD je veći za 10 KD ili za 5%.

• U CB Pljevlja registrovano je 175 krivičnih djela ili 1 više u odnosu na 2018.godinu kada je registrovano 174 KD, pa bilježimo neznatno povaćanje od  0,5%

• U OB Žabljak registrovano 39 krivičnih djela ili 9 više u odnosu na 2018.godinu kada je registrovano 30 krivičnih djela, pa bilježimo povećanje od 9 ili 30%.

U oblasti opšteg kriminaliteta registrovano je 151 KD (181) – smanjenje za 16%,  u oblasti privrednog kriminaliteta registrovano je 56 KD (19) – povećanje za 195%, dok  je iz oblasti droga registrovano 7 KD (4) – povećanje za 75%.

Od ukupnog broja registrovanih KD, po nepoznatom izvršiocu registrovano je 35 KD (68) što je u odnosu na 2018 godinu smanjenje za 33 KD ili 48 %.

Rasvijetljena su 22 KD (23) tako da opšti procenat rasvijetljenosti iznosi 63% (34%).

* u CB Pljevlja registrovano je 29 (57) KD po NN počiniocu. Rasvijetljeno je 21 (21) KD ili 72% (37%)

* u OB Žabljak registrovano je 6 (11) KD po NN počiniocu. Rasvijetljeno je 1 (2) KD ili 16% (18%)

Zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela nadležnim tužilaštvima podnešeno je 205 krivičnih prijava (198) ili 7 više u odnosu na prethodnu godinu ili za 3,5%. Prijavljeno je  210 lica (175) ili za 35 više u odnosu na prethodnu godinu ili za 20%. Od ukupnog broja prijavljenih lica 28 (41) je povratnika u izvršenju krivičnih djela – smanjenje za 13 ili za 31 %. Povratnici se najčešće registruju po krivičnim djelima iz oblasti droga, imovinskih delikata i nasilja u porodici.

Rasvijetljena su 2 krivična djela  iz prethodnog perioda, i to 1 KD Razbojništvo iz 2016.godine u CB Pljevljima i 1 KD Teška krađa iz 2017.godine u OB  Žabljak.

Materijalna šteta pričinjena izvršenjem KD iz oblasti imovinskog kriminaliteta iznosi oko 16.350 eura, dok iz oblasti privrede iznosu 334.959 eura.

Opšti kriminalitet

Krvni delikti

Registrovano je ukupno 25 KD (19). U odnosu na prethodnu godinu došlo je do povećanja broja KD iz ove oblasti za 6 ili za 31%. Po nepoznatom izvršiocu registrovana su 2 KD (1), od čega je  riješeno 2 ili 100%.

Registrovali smo 2 Ubistva u pokušaju iz čl.143/20, oba krivična djela su rasvijetljena   i 1 Ubistvo iz čl.143 po poznatom izvršiocu.

Imovinski delikti

Registrovano je ukupno 26 KD (61). U odnosu na prethodnu godinu došlo je do smanjenja broja KD iz ove oblasti za 35 ili za 57%. Po nepoznatom izvršiocu registrovano je 25 KD (59) od čega je  riješeno 13 (21) ili 52% (35%). Podneseno je 26 krivičnih prijava (61) protiv 17 lica (32), od kojih je 7 povratnika u izvršenju KD.

Ostala krivična djela opšteg kriminaliteta

Registrovano je ukupno 100 KD iz ove oblasti (99). U odnosu na prethodnu godinu došlo je do povećanja broja KD iz ove oblasti za 1 ili za 1% Po nepoznatom izvršiocu registrovano je  8 KD (6) od čega su  riješena 7 ili 87,5% (0%).

Podnešeno je 96 krivičnih prijava (99) protiv 101 lica (97), od kojih je 12 povratnika (a od kojih je 9 po nasilju u porodici).

Od težih krivičnih djela iz ove oblasti izdvajamo 3 krivična djela Izazivanje opšte opasnosti iz čl.327 KZ, sva 3 su registrovana po NN učiniocu, rasvijetljena su 2 ili 66%.

Nasilje u porodici

Registrovano je 14 kd Nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220 KZ (18 KD – 2018). Smanjenje za 4 ili 22 %. Krivična djela su učinjena od strane 12 lica, svi muškog pola. Učinjena su na štetu 14 lica, od čega 4 muškog i 10 ženskog pola. Registrovali smo 9 povratnika u izvršenju ovih KD.

Pored ovih, registrovali smo još 4 krivična djela izvršena u okviru porodice, nad članom porodice, i to: 2 Ugrožavanja sigurnosti čl. 168 KZ,  1 Laka tjelesna povreda čl. 152 i 1 Neovlašćeno nošenje oružja čl 403 st.1 KZ

Registrovali smo 72 prekršaja iz oblasti Zakona o sprečavanju nasilja u porodici (74 prekršaja 2018 g.). Smanjenje za 2,7 %. Podnešeno je 65 prekršajnih prijava protiv 58 lica. Izvršioci prekršaja su u 57 slučajeva muškog pola i u 1 slučaju ženskog pola. Prekršaji su izvršeni na štetu 67 lica, od čega 42 ženskog pola i 25 muškog pola. U 18 slučajeva regisrujemo povratnike u vršenju prekršaja iz ove oblasti i svi su muškog pola. Izrečeno je 6 zabrana približavanja i 2 mjere udaljenja iz stana.

Privredni kriminalitet

Registrovano je 56 KD (19). U odnosu na prethodnu godinu došlo je do povećanja broja KD iz ove oblasti za 37 ili za 195%. Podnijete  su 52 krivične prijave (19) protiv 56 lica (18). Materijalna šteta obuhvaćena krivičnim prijavama iznosi 334.959,00 eura (206.509,72 eura.)  Od ukupno 56 KD u CB Pljevlja registrovano je 51, a u OB Žabljak 5 KD

Registrovali smo 12 KD Nedozvoljena trgovina i 26 krivičnih djela Nedozvoljeni prelaz d/g i krijumčarenje ljudi iz čl.415 KZ

– Posebno ističemo i predmet koji je realizovan u okviru operativnog plana ”Evazija”, a izvršenjem KORUPTIVNOG krivičnog djela Zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz člana 272 KZ pričinjena je šteta budžetu Crne Gore u iznosu od preko 104 hiljade eura.

–  Predmet “TE Pljevlja” je takođe izazvao pažnju javnosti.

Droge

Izvršene su 54 zapljene opojne droge ili 12 više u odnosu na uporedni period 2018.g. kada je realizovano 42 zapljena, što je povećanje od 28,5%. Registrovano 7 KD (4) +75%.. podnešeno je 7 KP protiv 7 lica. Registrovano je i 36 (28) prekršaja iz oblasti Zakona o sprečavanju zloupotreba opojnih droga. Prekršajne prijave su podnešane protiv 40 lica (29).

U izvještajnom periodu ukupno je zaplijenjeno:

–  Marihuana: 233.110,2 gr

– Kokaina: 0 gr

– Heroina: 1,4 gr

– Speeda: 9,2 gr

– Tableta: 74 komada

Maloljetnici

Tokom 2019.godine registrovano je 12 maloljetnika (11 – 2018.g.) kao izvršioci 11 KD (10 KD – 2018.g.) , od čega je 8 KD ili 66%  iz oblasti imovinskih delikata.

Bezbjednosni događaji

Registrovano je 7 samoubistava (15 – 2018.g.) – 4 vješanjem, 2 pucanjem iz pištolja i 1 trovanjem (6 muškaraca i 1 žena)

Registrovano je 8 pokušaja samoubistva, 9 zadesnih smrti, 3 prirodne smrti, 45 požara, 1 nesreća na poslu i 2 druga slučaja sa smrtnom posljedicom.

JAVNI RED I MIR

U izvještajnom periodu – 2019.godini registrovano je 70 narušavanja javnog reda i mira ( ili 5,83 narušavanja mjesečno). Ovaj broj narušavanja predstavlja povećanje u odnosu na isti uporedni period tj. prethodnu 2018.godinu kada je registrovano ukupno 46 narušavanja ( ili 3,83 mjesečno ), za  24 ili  52,17 %.

U izvještajnom periodu registrovano je 90 prekršaja iz oblasti javnog reda i mira (ili 7,50 prekršaja mjesečno). Isto predstavlja povećanje u odnosu na isti uporedni period tj. prethodnu 2018.godinu kada je registrovano ukupno 56 prekršaja za 34 ili 60,71 %.

Gledano po mjesecima najveći broj narušavanja JRM-a desio se u decembru 8, u februaru, martu, oktobru i novembru po 7, junu i septembru po 6, dok u ostalim mjesecima nije prelazio 5.

U strukturi prekršaja najveći broj prekršaja se odnosi na Fizički napad ili fizički obračun čl.10 st.2 ( ukupno 28 ), Vrijeđanje, drsko ponašanje čl.7 st.1 ( ukupno 26 ), Ometanje i omalovažavanje PS čl.11 st.1 ( ukupno 15), Grubo vrijeđanje i naročito drsko ponašanje čl.7 st.2 ( ukupno 4 ), dok su ostali prekršaji manje zastupljeni ( uglavnom po jedan ).

Posmatrano po mjestima izvršenja najveći broj narušavanja se dogodio na ulicama i  trgovima ( ukupno 33 ), u ugostiteljskim objektima ( ukupno 9 ), dok se na ostalim mjestima desilo preostalih 28 narušavanja.

Posmatrano po danima najveći broj narušavanja se dogodio u subotu – 20, četvrtak  – 13, ponedeljak i nedelju – 11, srijeda – 10, a ostalim danima broj narušavanja nije prelazio 3.

Najveći broj narušavanja se dogodio u vremenskom periodu od 18 do 24 časa ( 28 ), od 12 do 18 časova ukupno 18, zatim slijede periodi  od 00 do 06 časova ukupno 13,  dok se u periodu od 06 do 12 desilo ukupno 11 narušavanja.

Na osnovu prethodnog uočljivo je da je subota i vremenski period od 18 do 24 časa, najkritičniji period dešavanja narušavanja.

Izvršioci narušavanja su ukupno 102 lica, i svi su državljani Crne Gore, dok nije bilo stranih državljana evidentiranih kao počinilaca narušavanja Bila su 4 maloljetnika, a najviše je bilo lica preko 40 godina starosti – 49, od 18 do 30 godina – 34  i od 30 do 40 – 15 lica koja su učestvovala u narušavanju JRM-a u izvještajnom periodu, a evidentirana su i 3 povratnika.

U izvještajnom periodu prijavljene su  ukupno 24 javne priredbe i 26 javnih okupljanja i svi su održani, a bilo je i 7 neprijavljenih javnih okupljanja.

Ukupno 9 javnih priredbi ( prisustvovalo oko 8100 građana), 33 javna okupljanja (prisustvovalo oko 22300 građana) i 2  obezbjeđenja ličnosti  su obezbjeđivani od strane službenika Centra bezbjednosti, a ostali  su  obezbjeđivani od strane organizatora, jer su manjeg bezbjednosnog rizika.

U izvještajnom periodu službenici Stanice policije pružili su 40 asistencija, od čega 39 javnim ustanovama i 1 pravosudnim organima. Asistencije su protekle bez incidenata i ometanja izvršenja, a uglavnom se radilo o sprovođenju duševno oboljelih lica u psihijatrijsku bolnicu u Kotor.

Izvještajni period karakteriše i veliki broj oduzetog vatrenog oružja po raznim osnovima pa je važno napomenuti da je ukupno oduzet 21 komad vatrenog oružja i 7 komada ostalog oružja (6 gasnih pištolja i 1 vazdušna puška ). Oduzeta je i izvjesna količina eksplozivnih materija i municije.

U izvještajnom periodu dogodile su se ukupno 104 saobraćajne nezgode, što je 8,67 nezgoda mjesečno. U 2018.godini evidentirane su 123 nezgode ili 10,25 mjesečno pa je došlo do smanjenja u odnosu na prethodnu godinu broja nezgoda za 19  ili 15,45 %.

Od ukupnog broja saobraćajnih nezgoda kojih je bilo 104, 62 su za posledicu imale samo materijalnu štetu. U ostale 42 nezgode nije bilo smrtno stradalih lica, a došlo je do  povređivanja ukupno 86 lica. Ukupno 57 učesnika je zadobilo lake tjelesne povrede ( 14 vozača, 35 saputnika, 1 vozača motocikala i 7 pješaka), a 29 učesnika teže ( 11 vozača, 9 saputnika, 3 vozača motocikala i 6 pješaka).

Bitno je istaći da osim smanjenja broja nezgoda, nije bilo smrtno stradalih lica pa je i u tom uporednom podatku došlo do smanjenja jer je 2018.godine bilo 1 smrtno stradalo lice.

U izvještajnom periodu izdato je ukupno 4300 prekršajnih naloga za plaćanje novčanih kazni, što iznosi 358,33 naloga na mjesečnom nivou i predstavlja smanjenje u odnosu na prethodni period kada ih je bilo 6335.

Privremeno je oduzeto ukupno 466 vozačkih dozvola, a sve po osnovu počinjenog prekršaja iz ZOBS-a, što iznosi 38,83  na mjesečnom nivou.

U izvještajnom periodu ukupno je alkotestirano 9270 vozača, od čega su 793 nađena pod uticajem alkohola, ( od toga 113 mladih vozača ili vozača početnika i 680 ostalih ) i protiv svih su preduzete odgovarajuće zakonske mjere.

U izvještajnom periodu izvedene su ukupno 103 akcije „Pojačana kontrola saobraćaja“, od čega 44 nacionalne i 59 lokalnog karaktera. Iste su značajno doprinijele ukupnom bezbjednosnom ambijentu u oblasti bezbjednosti saobraćaja, kao i ukupnim razultatima rada realizovanim u izvještajnom periodu.

O Milo Džaković

Pročitajte i

Raspisan konkurs za upis na specijalističke studije, otvoreno 2.299 mjesta

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore raspisao je Konkurs za upis na specijalističke studije za studijsku …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *