Naslovna / Vijesti / Društvo / Reagovanje Uprave za šume na saopštenje “Vektre Jakić“ od 31. januara 2020.

Reagovanje Uprave za šume na saopštenje “Vektre Jakić“ od 31. januara 2020.

Na samom početku moramo primijetiti da je saopštenje “Vektre- Jakić” medijima dostavljeno u petak, pred sam kraj radnog vremena, kao što su Upravi za šume dostavljane i predmetne sudske odluke (o kojima smo obavijestili javnost na našoj konferenciji za štampu) sa mogućnošću žalbe od 3 dana, odnosno nalog za postupanje u roku 24 sata.

Slijedeći takve rokove, Uprava za šume ovim putem odgovara i na saopštenje “Vektre-Jakić” od 31.01.2020.godine.

Kako kaže i autor tog saopštenja , “krenimo redom”;

Netačno je da je Uprava za šume optuživala sudove za donesene odluke. Uprava za šume je isključivo vođena principom da javnost ima pravo da zna, obavijestila pljevaljsku u ukupnu crnogorsku javnost o sadržaju predmetnih sudskih odluka Privrednog suda Crne Gore i Osnovnog suda u Pljevljima. Tom prilikom smo saopštili i činjenicu da “Vektra-Jakić” duguje državi na ime neizmirene koncesione naknade iznos od cca 6,4 miliona eura (dospjeli dug iznosi 4.588.834,66 eura)!

Saopštili smo ono što je jedino moguće, da ćemo sudske odluke ispoštovati o čemu smo “Vektru- Jakić” pisanim putem i obavijestili.

U tim obraćanjima “Vektri-Jakić” ukazali smo na potrebu poštovanja ugovornih obaveza. Radi javnosti podsjećamo na ključne elemente iz pisma koje smo “Vektri-Jakić” uputili nakon odluke Osnovnog suda u Pljevljima: “Obavještavamo Vas da odmah, po dobijanju ovog obavještenja, možete da otpočnete sa realizacijom Ugovora, sa već zaduženim a neposječenim količinama bruto drvne mase………….. Zato je neophodno da nam u što kraćem roku dostavite dinamiku izmirenja duga, kao i shodno članu 18 Ugovora, dostavite pravno valjano sredstvo za obezbjeđenje dalje realizacije Ugovora”.

“Vektra-Jakić” je netačno informisala javnost, da Uprava za šume gotovo pet godina nezakonito obračunava i kod Poreske uprave ih finansijski zadužuje za neposječene, nedoznačene i neeksploatisane količine drvne mase u iznosu preko pet miliona eura i netačno su konstatovali da “Vektra-Jakić” ne duguje ni cent za koncesije!

Istina je, da je “Vektra- Jakić” uputila zahtjev za reprogram proreskih potraživanja Poreskoj upravi čime je samim tim prihvatila nesporan dug po osnovu koncesione naknade u iznosu od 3.477.462,58 eura. Po osnovu reprograma duga za koncesije dospjelo je na naplatu 1.673.891,95 eura.

Drugo, nedavnom odlukom Privrednog suda Crne Gore odbijena je tužba “Vektre-Jakić” u kojoj se žalila na način obračuna koncesione naknade od Uprave za šume u vezi fakturisanja doznačene a neposječene drvne mase.

Treće, odlukama Upravnog i Vrhovnog suda CG takođe je potvrđen način obračuna koncesione naknade vezan za posebnu naknadu.

Konstataciju da Uprava za šume snosi odgovornost za gubitak radnih mjesta u “Vektri-Jakić” i što zaposleni ne primaju platu 18 mjeseci, skoro da ne treba komentarisati, vjerujući da se redovno izmiruju plate porezi i doprinosi u drugim djelovima koji funkcionisu u okviru kompanije”Vektra”.

Netačna je konstatacija da direktor Uprave za šume nanosi štetu od više desetina miliona eura “Vektri- Jakić” ako se zna da je na osnovu zvaničnih i javnih podataka, ukupni prihod “Vektre- Jakić” na godišnjem nivou u poslednjih 5 godina iznosio od 4 do 7,2 miliona eura na godišnjem nivou.

Netačna je konstatacija da je Uprava za šume nezakonito prodavala sirovinu drugim koncesionarima iz koncesionog područja “Vektre- Jakić”.

Istina je da je Uprava za šume na osnovu Sanacionih planova iz 2013.g. i 2018.godine koje je Vlada usvojila, nije mogla da realizuje i time obezbijedi održivost gazdovanja šumama u okviru koncesionog podrucja”Vektre- Jakić”.

Naime, i pored brojnih upozorenja Uprave za šume i šumarske inspekcije, da se iz šume uklone oboljela, osušena i oštećena stabala”Vektra- Jakić” već duži niz godina ne realizuje tu obavezu.

Zbog te činjenice i ugroženosti zdravih suma, Uprava za šume je bila u zakonskoj obavezi da obezbijedi javni interes i da stvori pretpostavku za sanitarne sječe i time realizuje Sanacioni plan. Na javnom konkursu drvnu masu obuhvaćenu Sanacionim planom su dobile lokalne firme. Da ne bi bilo dileme i špekulacija saopštavamo i nazive tih firmi i mjesto poslovanja. Radi se o sledećim firmama: DOO “Zivas”-Pljevlja; DOO “Jasen”-Pljevlja; DOO “Forest Plus”-Pljevlja; DOO “M Produkt”- Pljevlja; DOO “Lijeska” Pljevlja; DOO “Zeleno Borje -Pljevlja”;DOO “Drvokomerc”- Pljevlja i DOO “Ekoplod”-Bijelo Polje. Takođe, informacije su dostupne na zvaničnom sajtu Uprave za sume http://www.upravazasume.me.

Netačna je konstatacija da Uprava za šume ne zna šta piše u koncesionom ugovoru. Zbog toga i ovim putem, radi podsjećanja “Vektre- Jakić”, ukačujemo na ključne elemente Ugovora i na procenat realizacije pojedinih obaveza.

6. Ugovorna obaveza “Vektra- Jakić” – Zaštita šuma;

Realizacija – Uprava za šume je dostavljala koncesionaru planove zaštite šuma od požara biljnih bolesti i štetočina. Na koncesionom području je oštećeno 55.000 m3 drvne mase koje od strane ovog Koncesionara nije uklonjeno iz šume već duži vremenski period.

Sasvim na kraju, upošljeni u Upravi za šume na čelu sa direktorom Nusretom Kalačom su zadovoljni ostvarenim rezultatima, jer je u prošloj godini ostvaren rekordan prihod od 7,215 miliona €, što predstavlja povećanje od 37% u poređenju sa prihodima od prije pet godina. Ostvareni rezultat je utoliko vrijedniji, što je ostvaren uz smanjeni obim sječe za čak 136.000 m3 u odnosu na 2015.godinu. U toj godini, dakle sa većom sječom od 136.000 m3 ostvaren je manji prihod od 2,7 miliona eura.

Zaključujući javnu prepisku sa “Vektrom-Jakić, pozivamo ih da shodno Odluci suda i Ugovoru o koncesiji, dostave dinamiku realizacije ugovorenih obaveza, izmire svoje obaveze prema budzetu, dostave garancije za plaćanja i time daju svoj doprinos za nove prihode, zapošljavanja, lokalnu upravu i privredu Pljevalja u cjelini. U tom slučaju u Upravi za šume će imati pouzdanog partnera.

1. Ugovorna obaveza “Vektre- Jakić” je korišćenje 140.000 m2 na godišnjem nivou.

Realizacija ugovorne obaveze “Vektra- Jakić” 54,8%;

2. Ugovorna obaveza “Vektre- Jakić”- prerada cjelokupne drvne mase u sopstvenim kapacitima; Realizacija ugovorne obaveze “Vektra- Jakić”- do donošenja Odluke o privremenoj zabrani drvnih sortimenata iz 2017.godine, direktno ili preko podizvođača i drugih povezanih firmi izvožena je neprerađena oblovina. Svakako Uprava za šume će zatražiti od resornog Ministarstva, da li je postojala saglasnost za izvoz nepererađene oblovine preko 21.000 m3 u 2015. godini suprotno Ugovoru.

2. Ugovorna obaveza “Vektre- Jakić” : Šumsko-uzgojni radovi.

Realizacija -Uprava za šume je izvođačkim projektima ukupno za svaku godinu trajanja ugovora zadužila koncesionara za realizaciju šumsko-uzgojnih radova na površini od 3.143,33 ha. Procenat izvršenja ove ugovorne obaveze je svega 10,1%.

4. Ugovorna obaveza “Vektre- Jakić” – Izgradnja i održavanje šumskih puteva:

Realizacija ugovorne obaveze- Uprava za šume je koncesionaru dostavljala programe izgradnje šumskih saobraćajnica na godišnjem nivou. Ukupno zaduženje koncesionara za period trajanja koncesije iznosilo je 155,5 km. Procenat izvršenja ove ugovorne obaveze je svega 22,5%.

5. Ugovorna obaveza “Vektre- Jakić” – Korišćenje nedržvnih šumskih proizvoda na koncesionom području.

Realizacija ove ugovorne obaveze “Vektre- Jakić” nije bilo ni u jednoj godini važenja ugovora.

O RTPV

Pročitajte i

Kavarić: Ohrabruje pad broja pregleda u kovid ambulantama

Pad broja pregleda u kovid ambulantama zabilježen je od 14. septembra, kaže direktor Doma zdravlja …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *