Naslovna / Vijesti / Društvo / Kase kao bankomati: Gotovina će moći da se podiže u marketima, buticima, na kioscima…

Kase kao bankomati: Gotovina će moći da se podiže u marketima, buticima, na kioscima…

Centralna banka Crne Gore i Ministarstvo finansija su utvrdili da ne postoje regulatorne prepreke za pružanje usluge plaćanja sa povraćajem gotovine (Purchase with cash back), odnosno keš-bek usluge. Odluku o primjeni ove usluge donosi CBCG i banke koje posluju u Crnoj Gori. Iz Poreske uprave CdM-u je pojašnjeno da će keš-bek usluga prvenstveno omogućiti stanovnicima da podignu gotovinu u područjima gdje nije dovoljno razvijena bankarska mreža.

“Usluga keš-bek predstavlja uslugu koja klijentu omogućava da podigne gotovinu, kao dodatnu uslugu prilikom kupovine robe, uz korišćenje platne kartice na platnom mjestu kod trgovca koji posjeduje POS terminal u svom prostoru”; naveli su u Poreskoj upravi.

Na primjer, ako potrošač kupi robu u vrijednosti od 200 eura, uz platnu karticu u supermarketu, ima mogućnost i da podigne određeni iznos gotovine (npr. 50 eura) na kasi prilikom kupovine svojom platnom karticom. Usluga se realizuje tako što potrošač/kupac daje ovlašćenje za obije transakcije istovremeno, i za kupovinu i podizanje novca, unoseći svoj PIN kod na POS terminalu. U konkretnom primjeru sa računa potrošača bio bi povučen iznos od 250 eura.

Ono što je veoma važno istaći je da je povlačenje gotovine u okviru usluge keš-bek na prodajnom mjestu trgovca moguće isključivo u kombinaciji sa kupovinom robe ili usluga plaćenih putem platne kartice.

“Nije propisana minimalna vrijednost kupljene robe kao uslov za podizanje gotovine. Maksimalni iznos povlačenja gotovine je definisan pravilima rada kartičnih sistema plaćanja, pri čemu trgovac može odrediti niži iznos od uobičajenog, o čemu je dužan obavijestiti potrošača”, napominju u Poreskoj upravi.

Usluga keš-bek može biti omogućena u svim objektima koji obavljaju komercijalnu djelatnost i prihvataju kartice kao sredstvo plaćanja – u trgovinama, kioscima, supermarketima, megamarketima itd.

“Nije potrebno izdavanje posebnog odobrenja, odnosno licence za trgovce, jer se ova usluga ne smatra platnom uslugom u smislu Zakona o platnom prometu. Osim toga, trgovcima nije nametnuta obaveza da ispune dodatne administrativne obaveze radi usklađivanja sa pravilima o PDV-u, niti su spriječeni da oduzmu ukupni iznos ulaznog PDV-a na koji imaju pravo. Takođe, PDV ne treba da se obračunava na iznos naknade za uslugu koju trgovac ispostavlja banci prihvatiocu”, kažu u Poreskoj upravi.

Iz perspektive trgovaca, usluga keš-bek bi značila da će iznos novca koji je predat potrošaču biti direktno prebačen na račun trgovca, a u skladu sa ugovorom koji isti ima po osnovu prihvata kartica na POS trgovačkim lokacijama sa bankom prihvatiocem.

Na taj način će trgovac postupati u skladu sa postojećom obavezom prema Zakonu o sprječavanju nelegalnog poslovanja, pri čemu su sva pravna lica i preduzetnici, uključujući trgovce, u obavezi da deponuju cjelokupan iznos gotovog novca koji posjeduju, a koji premašuje određeni prag (u rasponu od 2.000 eura do 20.000 eura, u zavisnosti od veličine specifičnog poslovnog subjekta) na sopstvene transakcione račune najkasnije u 14.00 sati sljedećeg radnog dana.

“Prema važećim propisima, trgovac nema obavezu izdavanja fiskalnog računa za iznos gotovine koji je na ovaj način povučen. Dovoljno je da se iznos povraćaja novca u okviru usluge cash-back zabilježi samo na slip isječcima sa POS terminala radi usklađenosti sa pravilima Uredbe o poreskoj registar kasi. Odštampani isječak treba da prikaže zasebno iznos kupljene robe ili usluga, iznos povučenog novca u okviru usluge keš-bek i ukupan iznos transakcije. Važeći propisi već nalažu da trgovci čuvaju u svojoj evidenciji jedan originalni primjerak svakog isječka sa POS terminal”,  pojasnili su u PU.

Na dnevnim izvještajima fiskalne kase treba izdvojiti isplaćenu gotovinu iz ukupnog prometa, jer nije oporeziva, radi slaganja ostvarenog prometa i primljene gotovine i plaćanja robe preko POS terminala. Potrebno je da poreski obveznici u maloprodaji prilikom isplate gotovine za usluge keš-bek vode posebnu evidenciju o isplaćenoj gotovini.

Kada će ova usluga biti dostupna građanima i da li će za nju banka uzimati naknadu još uvijek nije precizirano.

Izvor: CdM

O RTPV

Pročitajte i

Kavarić: Ohrabruje pad broja pregleda u kovid ambulantama

Pad broja pregleda u kovid ambulantama zabilježen je od 14. septembra, kaže direktor Doma zdravlja …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *