Naslovna / Vijesti / Društvo / Saopštenje “Vektre Jakić” povodom reagovanja Uprave za šume, od 03.02.2020. godine

Saopštenje “Vektre Jakić” povodom reagovanja Uprave za šume, od 03.02.2020. godine

Kada bi, kojim slučajem, Ministarstvo poljoprivrede i Vlada Crne Gore, ustanovili godišnju nagradu “Baron Minhauzen”, a stekli su se uslovi i za takvo priznanje, ona bi bez premca pripala Nusretu Kalaču, direktoru Šumske uprave, za ogroman doprinos tom, u svijetu poznatom, fenomenu. Njegova nedavna konferencija za štampu, sa postrojenim šumskim vodom, kao i njegovo poslednje reagovanje, najbolje svjedoče u kakvom stanju je, minhauzenovim sindromom, dovedeno Javno preduzeće Šumska uprava, kojim upravlja država.

Krenimo Kalačevim redom:

Na konferenciji za štampu, direktor Uprave za šume, blateći crnogorske sudove, novinarima TVCG, Pobjede, Vijesti i drugih štampanih i elektronskih medija saopštava da se “spornim“ pravosnažnim sudskim odlukama omogućava ,,Vektri Jakić” sječa i eksploatacija šuma, a da kompanija ne mora platiti ni cent, čime se nanosi velika šteta državnom i lokalnom budžetu kao i tom javnom preduzecu. U poslednjem reagovanju Kalač tvrdi da poštuje sudske odluke i da to nije saopštio, pa očekujemo da uredjivački timovi i novinari koji su tako prenijeli njegovu izjavu reaguju i saopšte ko laže crnogorsku javnost.

Kako odgovorni rukovodilac Uprave za šume, minhauzenski, poštuje ne samo crnogosku javnost nego i zakone, Koncesioni ugovor, sudove i pravosnažne presude najbolje govore sljedeće činjenice. Nakon nezakonitog jednostranog raskida Koncesionog ugovora, gdje se ispostavlja da Nusret Kalač i ne zna šta piše u tom ugovoru, i u čijoj nadležnosti je njegov raskid, Privredni sud donosi pravosnažu privremenu mjeru o nezakonitom raskidu Ugovora i nalaže Upravi za šume njegovo poštovanje. Zbog nepoštovanja odluke Suda, Uprava za inspekcijske poslove u dva navrata a potom i Osnovni sud u Pljevljima, izriču kazne Kalaču, kao odgovornom, i Upravi za šume, kao pravnom subjektu.

,,Vektra Jakić” je tačno informisala javnost, da Uprava za šume gotovo pet godina nezakonito obračunava i kod Poreske uprave finansijski zadužuje za neposječene, nedoznačene, neeksploatisane količine drvne mase, u iznosu preko pet miliona eura.

Naime, od potpisivanja Koncesionog ugovora, 2007. godine, do njegovog nezakonitog i jednostranog raskida, 2019. godine, ,,Vektri Jakić” stavljeno je na raspolaganje 1, 151,184 metara kubnih bruto drvne mase, što je preko 500 hiljada kubika manje u odnosu na Ugovor. No, i pored toga, ,,Jakić” je od raspoložive sirovine posjekao i preradio svega 717,466 , dok je preostalih 437, 547 metara kubnih nedoznačeno, neposječeno i nerealizovano. Tom sirovinom Uprava za šume fiktivno duži našu kompaniju kod Poreske uprave za preko pet miliona eura, što se prinudno naplaćuje blokadom računa i nanosi ogromna šteta u tekućem poslovanju. Uz sve to, obračunata je i posebna koncesiona naknada – suprotno Zaključku Vlade Crne Gore, kojim je kompanija, realizacijom investicija, oslobodjena plaćanja te naknade. Konačno, da je Uprava za šume i nakon jednostranog nezakonitog raskida ugovora uradila količinska i finansijska sravnjenja, što je bila u obavezi, ispostavilo bi se da po osnovu koncesija i realizovanih količina ne dugujemo ni cent.

Tu se, naravno, ne zaustavlja bahatost rožajskog Minhauzena, već on odobrene količine sirovine ,,Jakić-u”, nakon nezakonitog raskida koncesionog ugovora, odlukama Uprave za šume i javnim oglašavanjem u dnevnim novinama, ustupa drugim koncesionarima, nezakonito ubirajući prihode po istom osnovu i promovišući to kao poduhvate preduzeća. Krivične prijave i istrage, koje su već pokrenute, pokazaće da li je riječ o rekordnom uspjehu ili kriminalu.

Nusret se sjetio i izvoza od 20.000 metara kubnih iz 2015. godine, i dalje bezočno tvrdeći da je riječ o oblovini a ne celuloznom drvetu, a koje je izvezeno uz saglasnost Ministarsva poljoprivrede, zapisnik, carinske deklaracije i drugu prateću dokumentaciju. Izvoz je uradjen jer ta sirovina nije mogla biti preradjena u nezavršenom pogonu peleta a kompletnu dokumentaciju smo spremni staviti na uvid javnosti.

Tačno je da smo nakon postignutog sporazuma u Ministarstvu poljoprivrede i preziciranih obaveza Uprave za šume za nerealizovanu, neposječenu i nedoznačenu sirovinu sa Poreskom upravom potpisali Sporazum za reprogam tih obaveza, ali je odmah nakon toga Uprava za šume nezakonito i jednostrano raskinula Koncesioni ugovor, nanoseći nam nesagledivu i više desetina miliona finansijsku štetu. Ozbiljno je ugrožena realizacija Plana za reorganizaciju, kao i izvršne sudske isprave, a skoro 300 radnika je ostalo bez posla i gotovo 18 mjeseci ne prima platu. Izostali su i očekivani prihodi lokalnom budžetu, ali ne po osnovu fiktivnih i netačno saopštenih, podataka, nego po osnovu prihoda koji su mogli biti ostvareni, a da nije bilo prinudnog prekida proizvodnje u Jakiću. Za sve posljedice prouzrokovane nezakonitim raskidom Ugovora pred nadležnim sudovima su pokrenuti postupci i šteta mora biti nadoknađena.

Javnosti je poznato da smo svih proteklih godina u drvopreradjivačke kapacitete Jakića uložili preko sto miliona eura i da, zbog realizacije te investicije, nijesmo bili u mogućnosti preraditi ukupnu odobrenu sirovinu predvidđenu Koncesionim ugovorom. Kao što i sam Kalač kaže, radili smo kapacitetom od 54,8 % i ostvarili prihod od preko 7,5 miliona eura, što je rekordan prihod Uprave za šume ostvaren na nivou cijele države protekle godine. Ali, po Kalačevoj analitici, Jakićevih 7,5 miliona eura, ostvarenih iz proizvodnje i polovinom kapaciteta, je za osudu, uvodjenje stečaja i bankrota, zatvaranje fabrike, dok je ostvareni prihod Uprave za šume u istom iznosu na nivou drzave rekordan i za ponos.

Konačno, Ministarstvo poljoprivrede i Vlada Crne Gore, po hitnom postupku treba da razriješe Kalača, jer niko razuman ne može da povjeruje da Vlada i dalje podržava činovnika koji, ne poštujući zakone države ni pravosnažne sudske presude, upravlja Javnim preduzećem, nanoseći ogromnu i nesagledivu štetu privredi i državi. Vlada, kao izvršna vlast, mora razriješiti Kalača, jer je na konferenciji za štampu blatio crnogorske sudove i sudsku vlast , optužujući ih za donijete pravosnažne presude kojima se navodno omogućava ,,Vektri Jakić” sječa državnih šuma bez nadoknade, čime se šteti državni i lokalni budžet. Tom izjavom Kalač je obmanuo javnost i nanio nesagledivu štetu, za koju se mora snositi i politička odgovornost. Kalač mora biti razriješen i zbog nezakonitog zaustavljanja proizvodnje u ,,Jakić-u”, i za prinudno gašenje skoro 300 radnih mjesta kao i za direktan javni poziv sudovima da u najveći kombinat za drvopreradu na sjeveru Republike uvedu stečaj. Pokrenuli smo sudske postupke i šteta će svakako biti naplaćena iz državnog budžeta. Jasno nam je da se Kalaču žuri da ,,Jakić” bude likvidiran, jer je na djelu, s privilegovanim malim koncesionarima, takozvana ,,kalačizacija” pljevaljskih šuma. Šta to precizno podrazumijeva najbolje ilustruje rožajski primjer, gdje je dugo godina Nusret Kalač upravljao Opštinom, a njegov rodjak republičkom Upravom za šume. Rožaje su ugasile najveći državni kombinat za drvopreradu u Crnoj Gori “Gornji Ibar” dok su istovremeno opustošene rožajske šume. Taj model se sada primjenjuje i u Pljevljima, samo što ,,Jakić” nije državna, već privatna kompanija. Na Vladi je odluka – da li će po hitnom postupku razriješiti Kalača ili podržati kalačizaciju pljevaljskih šuma , što podrazumijeva i gašenje ,,Jakić-a”.

O RTPV

Pročitajte i

Programska šema za srijedu, 23. 9. 2020.

  SRIJEDA 23.9.2020.     7,00-7,40 AUTO SHOP“- repriza   Strana produkcija 7,40-7,50 Pljevlja u …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *