Naslovna / Vijesti / Politika / Više od polovine birača nema kućni broj: Predsjednici opština do 2. marta da odrede privremene nazive ulica

Više od polovine birača nema kućni broj: Predsjednici opština do 2. marta da odrede privremene nazive ulica

Gradonačelnici glavnog grada i prijestonice kao i predsjednici opština obavezni su da donesu odluku o privremenom određivanju naziva naselja, ulica i trgova do 2. marta ove godine ukoliko to nije uradila lokalna samouprava.

To je predviđeno izmjenama i dopunama Zakona o teriorijalnoj organizaciji koji je stupio na snagu 31. januara ove godine.

Odluku o privremenom nazivu naselja, ulica i trgova, predsjednik opštine obavezan je donijeti u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog zakona.

Zakonom je predviđeno da brojeve za označavanje stambenih i poslovnih zgrada nadležni organ dužan je odrediti u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog zakona.

Postavljanje tabli sa nazivima naselja, ulica i trgova i brojeva stambenih i poslovnih zgrada, nadležni organ lokalne uprave obavezan je obezbijediti u roku od pet mjeseci od stupanja na snagu zakona. U cilju izvršenja tih obaveza, u postupku nabavke tabli sa nazivima naselja, ulica i trgova i brojeva stambenih i poslovnih zgrada, ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnim nabavkama. S obzirom na rokove i datum stupanja zakona svi birači će na parlamentarnim izborima imati adresu sa brojem koaj će biti vidno ozačena u naseljima na ulicama, i trgovima.

Prije donošenja ovog zakona objavljen je podatak da gotovo 55 odsto biračkog tijela u Crnoj Gori nema zaveden kućni broj, nego se adresa stanovanja upisuje kao naziv ulice BB, ili ako je u pitanju selo, samo naziv tog mjesta. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih, od ukupno 532.599 birača, 291.770 upisanih u birački spisak nema kućni broj ili se vodi kao BB.

Predsjednik opštine, prema predloženim izmjenama, obavezan je jednom mjesečno, nakon stupanja na snagu ovog zakona, ministarstvu nadležnom za poslove lokalne samouprave dostaviti informaciju o implementaciji odredbi ovog zakona na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Ministarstvo je dužno da prati sprovođenje odredbi zakona i ukoliko ocijeni da predsjednik opštine, odnosno nadležni organ lokalne uprave, u roku utvrđenim ovim zakonom neće ispuniti predviđene obaveze, bez odgađanja će obavijestiti Vladu Crne Gore. Vlada je obavezna odmah da preduzme neophodne mjere kojima će obezbijediti da predsjednik opštine i nadležni organ lokalne uprave blagovremeno ispune obaveze. Vlada i Ministarstvo obavezni su da na zahtjev predsjednika Kluba poslanika dostave informaciju i podatke u vezi sa primjenom odredbi zakona, u roku od 48 sati od prijema zahtjeva. Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona sprovodi Ministarstvo.

Predlagači su, u obrazloženju izmjena i dopuna Zakona, naveli da je Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore uređen postupak i način određivanja naziva naselja, ulica i trgova od jedinice lokalne samouprave, a propisano je i da stambene i poslovne zgrade moraju biti označene brojevima koje određuje nadležni organ lokalne uprave, te da je jedinica lokalne samouprave dužna da obezbijedi postavljanje tabli sa nazivima naselja, ulica, trgova i brojevima stambenih i poslovnih zgrada.

– Kako se u praksi pokazalo da postoje problemi u primjeni zakona, to je uslovilo da veliki broj stambenih i poslovnih zgrada nije obilježen brojevima. S tim u vezi, tokom rada Radnog odbora II u okviru Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva, pristupilo se izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore – navodi se u obrazloženju

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o teritorijalnoj organizaciji jedini je akt kojeg su usaglasili vlast i opozicija u Odboru za izborne reforme, odnosno u Radnom odboru 2, ali je Vlada Skupštini sugerisala da ga ne bi trebalo usvojiti jer je suprotan Zakonu o lokalnoj samoupravi.

Vlada Crne Gore ocijenila je da su predložene odredbe suprotne Zakonu o lokalnoj samoupravi koji, kako su naveli, jasno propisuje u kojim slučajevima predsjednik opštine može privremeno donositi akte iz nadležnosti SO. I pored Vladine primjedbe zakon je ipak usvojen u formi koju su predložilii poslanici vladajuće koalicije.

Kazne

Od 1.500 do 2.000 eura kazniće se za prekršaj odgovorno lice u glavnom gradu, prijestonici, opštini, ako ne donese odluku o privremenom određivanju naziva naselja, ulica i trgova, ako ne odredi brojeve za označavanje stambenih i poslovnih zgrada.

Ista kazna predviđena je i ako ne obezbijede postavljanje tabli sa nazivima naselja, ulica, trgova i brojevima stambenih i poslovnih zgrada.

Izvor: Analitika

O RTPV

Pročitajte i

Pogledajte koja partija je potrošila najviše novca za reklame na Fejsbuku

Političke partije i izborne liste potrošile su više od 77 hiljada eura za sponzorisanje njihovih …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *