Naslovna / Vijesti / Politika / Svega trećina mladih glasa na izborima na državnom nivou, dok petina nikada ne izlazi na lokalne izbore

Svega trećina mladih glasa na izborima na državnom nivou, dok petina nikada ne izlazi na lokalne izbore

Mladi značajno manje razgovaraju o politici i imaju niži stepen interesovanja za politiku u odnosu na stariju populaciju, pokazuju podaci koje je objavio Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) u  okviru istraživanja o građanskoj i političkoj participaciji mladih u Crnoj Gori.

”Ovo je najopsežnije istraživanje o političkoj i građanskoj participaciji mladih, jer obuhvata tri dijela i to, terensko istraživanje anketnog tipa putem kog je anketirano 798 ispitanika iz 19 opština u Crnoj Gori, zatim, istraživanje stavova, kao i političkog aktivizma odbornika mlađih od 30 godina u lokalnim parlamentima, te istraživanje postojećeg stanja i efektivnosti djelovanja mladih u lokalnim parlamentima”, istakao je projektni koordinator i koautor sprovednog  istraživanja Marko Pejović.

Pejović je naglasio da je istraživanje sprovodeno u okviru projekta „Stvarajmo ambijent za veće učešće mladih u procesu donošenja odluka“, koje je finansijski podržalo Ministarstvo sporta i mladih, fokusirano na mlade i njhove stavove, te da je u cilju dobijanja preciznih informativnih podataka bilo nužno realizovati istraživanje na reprezentativnom uzorku svih građana Crne Gore, a onda upoređivati stavove mladih sa stavovima onih koji ne pripadaju toj populaciji.

On je dodao i da su u okviru projekta istraživali u kojoj mjeri mladi odbornici participiraju u političkom životu, te da su pokušali da utvrde njihovu percepciju i stavove o pitanjima vezanim za omladinske politike.

„Na pitanje koliko često raspravljaju sa svojim prijateljima o političkim temama, najveći broj ispitanika (oko polovine ispitanih iz obije grupe),  dao je odgovor „povremeno“, nešto je manje onih koji „nikada“ ne pričaju o politici sa svojim prijateljima, a najmanje onih koji „često“ pričaju o politici. Dakle, ipak se može reći da mladi značajno manje razgovaraju o politici u poređenju sa starijom populacijom“, istakao je Pejović.

„Kada se govori o glasanju na izborima, ispitanicima smo postavili pitanje da li na izborima glasate uvijek, obično ili nikada, i dobili smo odgovor da najveći broj ispitanika, iz obje grupe, uvijek izlazi na izbore na lokalnom nivou, a najmanje je onih koji nikada nijesu glasali na izborima, odnosno, nemaju pravo glasa“, naveo je on, i dodao da postoji veoma velika razlika u broju tj. procentu, onih koji uvijek izlaze na izbore u odnosu na generacijske pozicije.

S tim u vezi, podaci pokazuju da oko 20 odsto mladih nikada ne izlazi na izbore na lokalnom nivou, te da je vrlo slična situacija i kada su u pitanju izbori na državnom nivou.

„Svega nešto preko 30 odsto mladih izjasnilo se da uvijek izlazi na izbore“, kazao je Pejović.

Prema njegovim riječima, ključna informacija jeste da mladi izražavaju veći stepen političkog aktivizma kada je riječ o potpisivanju peticije i učešća u neslužbenim štrajkovima u odnosu na starije.

„Najveći broj ispitanika je do sada potpisivao peticije, nešto manji broj ispitanika je učestvovao na zakonski odobrenim demonstracijama, a najmanji je broj onih koji su se pridruživali bojkotima“, istakao je  Pejović.

Cjelokupno istraživanje, koje obuhvata i brojna druga pitanja, možete pronaći na sajtu Centra za demokratiju i ljudska prava (www.cedem.me).

O RTPV

Pročitajte i

Saopštenje za javnost povodom šovinističkih poruka u Pljevljima

Povodom šovinističkih poruka usmjerenih protiv naših sugrađana – pripradnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *