Naslovna / Vijesti / Hronika / Odbrana osporava nalaze Centra za ekotoksikološka ispitivanja i Specijalističke veterinarske ustanove

Odbrana osporava nalaze Centra za ekotoksikološka ispitivanja i Specijalističke veterinarske ustanove

Odbrana odgovornih lica iz Termoelektrane Pljevlja koje tužilaštvo tereti za ispuštanje otrovnih materija u rijeku Vezišnicu kada je došlo do uginuća velike količine ribe u Vezišnici i Ćehotini, osporila je  nalaze Centra za ekotoksikološka ispitivanja i Specijalističke veterinarske ustanove.

Nalaze je za svoj izvještaj koristila vještak Snežana Vidanović. Vidanovićeva je u nalazu navela da je do pomora ribe došlo zbog ispuštanja otpadnih voda sa deponije Maljevac na kojoj Termoeletrana odlaže pepeo i šljaku koji nastaju kao nusprodukt rada. Advokati odbrane su istakli da uzorci vode i uginule ribe nisu uzeti u skladu sa propisima. Odbrana je ukazala da su uzorke vode i uginule ribe uzela nestručna lica ( ribočuvari ) u neadekvatnoj ambalaži (plastičnim flašama). Odbrana smatra da tako uzeti nalazi nisu relevantni i traži njihovo izuzimanje iz predmeta kao pravno nevaljanih dokumenta.

Vještak Snežana Vidanović je ostala pri svom nalazu, ističući da je odgovorila na pitanje koje joj je postavilio tužilaštvo. Ona se nije izjasnila o uzimanju uzoraka i istakla je da je to pitanje za CETI i Specijalističku veterinarsku ustanovu. Vidanovićka je kazala da u TE Pljevlja kada je izašla na lice mjesta, nije dobila izvještaje o monitoringu koje je TE u obavezi da radi na osnovu Integrisane dozvole. Ona je svoj nalaz uradila na osnovu nalaza CETI i spisa iz predmeta. Vještak Snežana Vidanović je kazala da Integrisana dozvola za TE ne predviđa rizik ispuštanja vode  na ventilu bager stanice. Advokati odbrane su ukazali na terminolške nedoslednosti u nalazu vještaka, po nihovim riječima  navode se pojmovi  povratne i procjedne vode, bez jasnog objašnjenja.

Odbrana je postavila niz pitanja vještaku o podacima koji su navedeni u nalazu. Posebno su isticali činjenicu da vještak nije dao jasne odgovore kako je otpadna voda mogla izazvati pomor ribe. Odbrana je istakla i činjenicu da fosfate i nitrite koji su označeni kao uzročnici pomora ribe TE ne koristi u tehnološkom procesu. Odbrana je iznijela primjedbu da vještak nije uzeo u obzir ostale zagađivače rijeka Vezišnoce i Ćehotine kada je u pitanju ekološki incident.

Advokat Vlado Vuković je konstatovao da se vještak poziva na zakonska rješenja koja su vrijeme ekološkog incidenta bila van snage. Odbrana je posebno dovela u pitanje nalaze vode koje je radio CETI, ukazujući na nedoslednosti i kako su kazali činjenicu da se CETI ogradio od svog nalaza. Problematizovan je nalaz vještaka oko Ph vrijednosti, odbrana je ukazala da u nalazu nema pouzdanog dokaza da je voda iz TE izazvala pomor ribe. Vidanovićeva je navela da je TE bila u obavezi da o incidentu nadležni organ lokalne samouprave.

Tužilac Milivoje Tomčić je istakao činjenicu da incident koji se desio 4.jula 2019. nije evidentiran u knjizi dežurstva TE. Nastavak suđenja je zakazan za 17. mart.

O Milivoje Irić

Pročitajte i

UP: Rasvijetljeno podmetanje požara u Pljevljima na štetu člana organizovane kriminalne grupe

Službenici Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije su sa službenicima Centra bezbjednosti Pljevlja,radeći …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *