Naslovna / Vijesti / Društvo / ,,Ozon” predložio Vladi novu privremenu mjeru: Donijeti lokalne planove za upravljanje otpadom u kriznim situacijama

,,Ozon” predložio Vladi novu privremenu mjeru: Donijeti lokalne planove za upravljanje otpadom u kriznim situacijama

Ekološki pokret ,,Ozon” uputio je danas predlog Vladi, konkretno Nacionalnom koordinacionom tijelu za zarazne bolesti, da kao novu privremenu mjeru naloži jedinicama lokalne samouprave da donesu  lokalne planove za upravljanje otpadom u kriznim situacijama.

Zabrinuti zbog trenutne situacije u vezi sa povećanjem generisanih količina medicinskog otpada. koji se koristi u domaćinstvima, prije svega upotrebljenih medicinskih maski, rukavica, te različitih rastvora koji se koriste kao sredstva za dezinfekciju, odnosno načinom njihovog odlaganja nakon upotrebe i daljeg toka te vrste otpada, smatramo da je neophodno imati sistemski pristup toj problematici.

Imajuću u vidu da  miješanje pomenutih vrsta medicinskog otpada, sa komunalnim, što je najčćešći slučaj u praksi jer građani za njegovo odlaganje koriste postojeću infrastrukturu za komunalni otpad, cijelu izmješanu količinu pretvara u opasni, potrebno je odnositi se prematome na odgovarajući način.

Nažalost, kako većina lokalnih zajednica koristi privremena odlagališta ili neuređena gradska smetlišta, a i dvije postojeće sanitarne deponije u Podgorici i Baru nijesu namjenjene za odlaganje opasnog otpada, smatramo da se mora sa posebnim mjerama, shodno ozbiljnosti postojeće situacije sa pandemijom COVID 19, uticati na pronalazak optimalnog privremenog rješenja, kako bi se izbjegle posledice po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Veoma je važno obezbijediti privremenu infrastrukturu za odlaganje medicinskog otpada, kako bi građani odgovornim odnosom dali doprinos i uticali na smanjenje rizika i po sopstveno zdravlje, kao i na zdravlje radnika u komunalnim preduzećima koji imaju kontakt sa odloženim otpadom.

Radnici komunalnih preduzeća koji rade na poslovima sakupljanja i transporta otpada su, nakon zdravstvenih radnika, najizloženiji riziku, pa smatramo da je potrebno na adekvatan način zaštiti njihovo zdravlje, što podrazumijeva obezbjeđivanje primjerenih uslova zaštite na radu.

Zbog svega navedenog, smatramo da je kao privremenu mjeru potrebno donijeti lokalne planove za upravljanje otpadom u kriznim situacijama, koji bi uzeli u obzir i postojeće prakse i infrastrukturu u lokalnim zajednicama, uz učešće predstavnika zainteresovane javnosti, što su u ovom slučaju i nevladine organizacije koje se bave zaštitom životne sredine i upravljanjem otpadom.

Kako je naš predlog, utemeljen i na preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i  Internacionalne asocijacije za upravljanje čvrstim otpadom, koja okuplja najemintnije institucije  I eksperte u oblasti upravljanja čvrstim otpadom, nadamo se da će ga Vlada, odnosno Nacionalno koordinaciono tijelu za zarazne bolesti, prihvatiti, a mi smo se stavili na raspolaganje da damo dorpinos.

O RTPV

Pročitajte i

Epidemiolog Laušević: Uz odgovornost svih do bezbjednih škola

Epidemiološka situacija može se kontrolisati samo ukoliko najmanje 95 odsto populacije poštuje propisane protiv epidemijske …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *