Naslovna / Vijesti / Društvo / Sve mjere i preporuke koje je Crna Gora donijela u borbi protiv koronavirusa

Sve mjere i preporuke koje je Crna Gora donijela u borbi protiv koronavirusa

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti donijelo je 60 privremenih mjera i 17 preporuka u borbi protiv koronavirus u Crnoj Gori.

1. mjera, petak, 28. februar

Privremeno se zabranjuje putovanje putnika iz Crne Gore na sjever Italije u Milano i Bolonju, područja zahvaćena epidemijom zarazne bolesti izazvane novim koronavirusom, kao i ulazak putnika u Crnu Goru iz tih destinacija.

2. mjera, srijeda, 11. mart 

Putovanje iz Crne Gore u najpogođenija područja i države, u kojima vlada epidemija zarazne bolesti, izazvana novim koronavirusom, i to Italiju; Šaniju; Južnu Koreju; Iran i Kinu – pokrajina Hubei.

Lista zemalja u kojima je privremeno zabranjeno putovanje iz Crne Gore nije konačna i mijenjaće se u skladu sa kretanjem epidemiološke situacije

3. mjera, srijeda, 11. mart 

Zabranjuje se državnim službenicima i namještenicima zaposlenim u državnim organima, organima državne uprave, organima uprave, i službenicima i namještenicima zaposlenim u organima lokalne samouprave službeno putovanje u inostranstvo.

Izuzetno putovanje u inostranstvo državni službenici i namještenici mogu ostvariti u slučajevima kada je putovanje od državnog interesa, uz prethodno dobijenu saglasnost starješine organa.

4. mjera, srijeda, 11. mart 

Zabranjuje se stranim državljanima ulazak u Crnu Goru, koji dolaze iz zemalja u kojima vlada epidemija zarazne bolesti izazvana novim koronavirusom, iz:
1)     Italije;
2)     Španije;
3)     Južne Koreje;
4)     Irana; i
5)     Kine – pokrajina Hubei.

Lista zemalja iz kojih je privremeno zabranjen ulazak u Crnu Goru nije konačna i mijenjaće se u skladu sa kretanjem epidemiološke situacije.

5. mjera, srijeda, 11. mart 

Državljani Crne Gore, koji su se zadesili u tranzitu i povratnici su iz zemalja: Italije, Španije, Južne Koreje, Irana, Kine – pokrajina Hubei stavljaju se u kućnu izolaciju pod aktivnim nadzorom i ograničenjem prava kretanja, koji podrazumijeva smještaj u porodičnom objektu uz praćenje zdravstvenog stanja od strane nadležne epidemiološke službe u trajanju od 14 dana.

Praćenje zdravstvenog stanja, vršiće se od strane nadležne epidemiološke službe i nad svim članovima domaćinstva.
Nepoštovanje ove mjere podliježe zakonskoj odgovornosti.

6. mjera, srijeda, 11. mart 

Zabranjuje se organizovanje svih đačkih i učeničkih ekskurzija, izleta, edukativnih skupova i sl. u inostranstvu, radi sprječavanja infekcije novim koronavirusom i sprječavanja unošenja zarazne bolesti u Crnu Goru i prenošenja u druge zemlje.

Zabrana iz stava 1 je privremenog karaktera, dok traje opasnost od infekcije novim koronavirusom.

7. mjera, srijeda, 11. mart

Zabranjuje se održavanje sportskih manifestacija sa prisustvom publike.

Sportski događaji, nacionalni i međunarodni održavaju se bez prisustva publike.

Eventualni dolazak sportskih timova iz najpogođenijih područja novim koronavirusom odlaže se do daljnjeg.

8. mjera, srijeda, 11. mart 

Pooštrena granična kontrola vršiće se nad putnicima u međunarodnom saobraćaju koji dolaze iz država koje imaju registrovane slučajeve, a bez široko uspostavljene lokalne transmisije COVID-19.

9. mjera, srijeda, 11. mart 

Zadužuje se Uprava za Imovinu, kao i nadležne službe jedinica lokalnih samouprava, da po hitnom postupku izvrše nabavku dodatnih količina sredstava za higijenu, kao i sredstava za dezinfekciju ruku, radnog prostora i opreme za potrebe državnih organa, organa državne uprave, organa uprave i organa lokalne samouprave.
Nabavku izvršiti u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

10. mjera, petak, 13. mart 

Zabrana uplovljavanja svih kruzera i jahti u luke: Bar, Budva, Kotor, Luka Kumbor – Portonovi, Tivat (Gat I i Gat II) i Zelenika, do 2. aprila 2020. godine.

11. mjera, petak, 13. mart 

Zabrana slijetanja i uzlijetanja aviona avio-kompanije „Freebird Airlines“, koja nije redovni avio-prevoznik, na Aerodrom Podgorica i Aerodrom Tivat, za period od 13. do 19. marta 2020. godine.

12. mjera, petak, 13. mart 

Zabrana okupljanja stanovništva u zatvorenim i na otvorenim javnim mjestima (javna okupljanja, javne priredbe, sportski, politički, vjerski, kulturno-umjetnički, privatni skupovi, obredi i manifestacije, u skladu sa zakonom).

13. mjera, petak, 13. mart 

Zabrana posjete licima koja se nalaze na bolničkom liječenju u zdravstvenim ustanovama i licima koja su smještena u ustanovama socijalne i dječje zaštite.

14. mjera, petak, 13. mart 

Zabrana posjete licima lišenim slobode i pritvorenim licima, osim advokatima i sudskim vještacima po odluci suda i zabrana posjete licima koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora.

15. mjera, petak, 13. mart

Prekid obrazovno-vaspitnog rada u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama, u trajanju od najmanje 15 dana, počev od 16. marta 2020. godine.

Tokom prekida ovog rada jednom od roditelja/ staratelja/ hranitelja/ usvojitelja ili samohranom roditelju djeteta koje nije starije od 11 godina života obezbjeđuje se pravo na plaćeno odsustvo sa rada, osim zaposlenim u zdravstvu, Ministarstvu odbrane, Agenciji za nacionalnu bezbjednost, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravi policije, Upravi carina, Upravi za inspekcijske poslove, Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, ustanove za smještaj lica iz oblasti za socijalnu i dječju zaštitu, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, službama zaštite i spašavanja kao i u drugim organima i službama za koje Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti ocijeni da je njihova djelatnost neophodna za vrijeme trajanja navedenih mjera

16. mjera, nedjelja, 15. mart 

Prekid rada prvostepenih socijalno-ljekarskih komisija u oblasti socijalne i dječje zaštite u centrima za socijalni rad.

17. mjera, petak, 13. mart

Zatvaranje graničnih prelaza za putnički granični saobraćaj prema:
–   Bosni i Hercegovini: Šćepan Polje – Hum, na putnom pravcu Plužine – Foča, granični prelaz: Šula – Vitina, na putnom pravcu Pljevlja – Foča;
–   Republici Albaniji: Grnčar- Baškim, na putnom pravcu Plav – Skadar, Sukobin – Murićani na putnom pravcu Ulcinj – Skadar;
–   Republici Hrvatskoj: Kobila – Vitina, na putnom pravcu Herceg Novi – Vitina – Dubrovnik;
–   Republici Srbiji: Ranče – Jabuka, na putnom pravcu Pljevlja – Prijepolje, Vuče – Godovo na putnom pravcu Rožaje – Tutin.”

18. mjera, petak, 13. mart

Zabrana putovanja državljanima Crne Gore u:
–   Japan,
–   Francusku,
–   Njemačku,
–   Švajcarsku,
–   Dansku i
–   Austriju

19. mjera, petak, 13. mart 

Stavljanje pod zdravstveno sanitarni nadzor povratnika/putnika u međunarodnom saobraćaju iz:
–   Japana,
–   Francuske,
–   Njemačke,
–   Švajcarske,
–   Danske,
–   Slovenije i
–   Austrije.

20. mjera, petak, 13. mart 

Uprava za imovinu da izvrši nabavku dodatnih količina sredstava za higijenu, kao i sredstava za dezinfekciju ruku, radnog prostora i opreme, po prioritetima, a prvenstveno za potrebe vaspitno-obrazovnih i zdravstvenih ustanova.

21. mjera, nedjelja, 15. mart 

Zabrana ulaska strancima, osim strancima sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori i strancima koji upravljaju motornim vozilima kojima se obavlja promet robe.

Promet robe za potrebe Crne Gore kao i za tranzit ostaje nesmetan, uz posebne mjere zdravstveno sanitarnog nadzora.

22. mjera, nedjelja, 15. mart 

Obavezna samoizolacija za sve crnogorske državljane, kao i za strance koji imaju stalni ili privremeni boravak u Crnoj Gori, koji dolaze iz inostranstva, a na osnovu rješenja zdravstveno sanitarne inspekcije.

Samoizolacija podrazumijeva boravak u porodičnom smještaju uz praćenje zdravstvenog stanja ovog lica, kao i svih članova domaćinstva koji se zadese u tom porodičnom smještaju od strane nadležne higijensko-epidemiološke službe, u trajanju od 14 dana.

23. mjera, nedjelja, 15. mart 

Zabrana pružanja ugostiteljsih usluga u hotelima, osim za prijavljene goste.

24. mjera, nedjelja, 15. mart 

Zatvaranje disko klubova/barova i noćnih klubova/barova.

25. mjera, nedjelja, 15. mart 

Zatvaranje ugostiteljskih objekata – kafića, kafana, kafeterija, restorana i barova, osim ugostiteljskih objekata koji dostavljaju hranu i omogućavaju preuzimanje hrane i obroka, uz zabranu boravka gostiju u samim objektima.

26. mjera, nedjelja, 15. mart 

Zabrana obavljanja trgovinskih i ugostiteljskih usluga u tržnim centrima.

27. mjera, nedjelja, 15. mart

Zatvaranje dječjih igraonica.

28. mjera, nedjelja, 15. mart 

Zatvaranje fitnes centara.

29. mjera, nedjelja, 15. mart 

Zatvaranje kazina, kladionica i kockarnica.

30. mjera, nedjelja, 15. mart 

Ograničavanje broja kupaca u odnosu na površinu prodajnog objekta tako što na deset kvadratnih metara površine prodajnog objekta može da se nalazi samo jedan potrošač.

U prodajnom objektu, nezavisno od površine, ne može da boravi više od 50 potrošača u isto vrijeme.
Izuzetno za tržnice i pijace broj kupaca koji istovremeno mogu da budu u objektu ograničava do 100 potrošača.

31. mjera, nedjelja, 15. mart 

Obaveza odgovornih lica u trgovinskim objektima da obezbijede/označe rastojanje od najmanje dva metra između lica koja se nalaze ispred prodajnih objekata, na kasama i sektorima u kojima se roba uslužuje od strane zaposlenih lica u prodajnom objektu.

32. mjera, nedjelja, 15. mart 

Obaveza odgovornih lica u trgovinskim objektima da za svoje zaposlene obezbijede primjenu mjera zaštite zdravlja propisanih od strane Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

33. mjera, nedjelja, 15. mart 

Obaveza odgovornih lica u trgovinskim objektima da na ulazu u prodajni objekat istaknu obavještenje o maksimalnom broju lica koja se u tom objektu mogu istovremeno nalaziti i da organizuju sprovođenje ove mjere.

34. mjera, nedjelja, 15. mart 

Obaveza opština, Glavnog grada i Prijestonice da u saradnji sa opštinskim kriznim štabovima identifikuju potencijalne objekte za sprovođenje mjera karantina, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu organizovanja i sprovođenja zdravstvenog nadzora i karantina i uslovima koje moraju da ispunjavaju objekti za smještaj u karantin („Službeni list CG“, broj 13/20) i predlože Ministarstvu zdravlja za dalju proceduru određivanja karantina.

35. mjera, ponedjeljak, 16. mart 

Obustava javnog prevoza putnika u međunarodnom drumskom, željezničkom i vazdušnom saobraćaju osim neredovnog čarter prevoza, organizovanog za povratak crnogorskih državljana u Crnu Goru i stranih državljana u domicilnu državu, uz saglasnost Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti.

36. mjera, ponedjeljak, 16. mart 

Obaveza državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave i lokalne uprave da lična dokumenta (lična karta, pasoš i vozačka dozvola), koja posjeduju građani, izdata nakon 2008. godine, a kojima je istekao rok važenja, po osnovu kojih ostvaruju pred tim organima neko svoje pravo ili izvršavaju obavezu, smatraju važećim.

37. mjera, ponedjeljak, 16. mart 

Ograničavanje broja građana u šalter salama područnih jedinica i filijala Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih organa državne uprave, tako što u šalter sali, nezavisno od površine, ne može da boravi više građana od broja postojećih šalterskih mjesta.

38. mjera, utorak, 17. mart

Obustava javnog prevoza putnika u međugradskom, prigradskom i gradskom autobuskom i kombi prevozu osim za organizovani prevoz zaposlenih.

39. mjera, torak, 17. mart 

Obustava javnog prevoza putnika u unutrašnjem željezničkom saobraćaju.

40. mjera, utorak, 17. mart 2

Zatvaranje šalterskih sala područnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave za nekretnine.

41. mjera, utorak, 17. mart

Obaveza državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave i lokalne uprave, pravnih lica koja vrše javna ovlašćenja i javnih službi da sve odluke u postupcima koji se vode pred tim organima strankama dostave putem pošte.

42. mjera, utorak, 17. mart 2020.

Zabrana rada otvorenih i zatvorenih objekata za sport i rekreaciju i bazena.

43. mjera, utorak, 17. mart 2020.

Obaveza smještaja u karantin lica koja su bila ili za koja se sumnja da su bila u kontaktu sa licima oboljelim od novog koronavirusa ili sa licima za koja postoji sumnja da su oboljela od ove bolesti, kao i lica koja dolaze iz zemalja sa visokim nivoom lokalne transmisije virusa. Lica koja su bila u kontaktu sa oboljelim od novog koronavirusa moraju biti sama u prostoriji u karantinu.

44. mjera, utorak, 17. mart 2020.

Preduzimanje kontinuiranih mjera praćenja smještaja u samoizolaciji lica koja dolaze iz zemalja sa umjerenim i niskim nivoom transmisije i nijesu došla organizovanim prevozom, uz strogo poštovanje ove mjere i kontrolu od strane nadležnih organa koji su dužni da podnesu krivičnu prijavu zbog nepoštovanja ove mjere, u skladu sa zakonom.

45. mjera, utorak, 17. mart 2020.

Obustava prelaska preko graničnih prelaza Sitnica – Zupci na putnom pravcu Herceg Novi – Trebinje, Meteljka – Metaljka na putnom pravcu Pljevlja – Čajniče i Čemerno na putnom pravcu Pljevlja – Priboj.

46. mjera, utorak, 17. mart 2020.

Zatvaranje frizerskih i kozmetičkih salona.

47. mjera, srijeda, 18. mart 2020.

Obezbjeđivanje redovnog odvijanja rada i pružanja usluga od strane pravnih lica koji obavljaju poslove od javnog interesa, a nezamjenljiv su uslov života i rada građana.

48. mjera, srijeda, 18. mart 2020.

Zabrana rada trgovinskih objekata, osim apoteka i objekata u kojima se obavlja trgovina hranom, pićem, sredstvima za higijenu, motornim gorivima, građevinskim proizvodima, sredstvima za zaštitu i prihranu bilja i sadnog materijala, proizvoda za ishranu i liječenje životinja, opreme za bebe, štampe, poljoprivrednih mašina i opreme i pogrebne opreme.

49. mjera, srijeda, 18. mart 2020.

Obustava taxi prevoza.

50. mjera, srijeda, 18. mart 2020.

Stavljanje zaliha zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava koje posjeduju veledrogerije, na raspolaganje sistemu javnog zdravstva Crne Gore, uz novčanu naknadu po tržišnim cijenama.

51. mjera, srijeda, 18. mart 2020.

Izmjena sistema funkcionisanja zdravstvenog sistema u dijelu pružanja zdravstvenih usluga na način da se

  • u Kliničkom centru Crne Gore, opštim i specijalnim bolnicama, kao i ustanovama u Mreži zdravstvenog sistema obezbijedi dostupnost specijalističkih pregleda za hitne pacijente na osnovu predloga izabranog doktora sa oznakom „hitno“. Prethodno zakazani specijalistički pregledi biće obavljeni kada se steknu epidemiološki uslovi;
  • u Kliničkom centru Crne Gore obezbijedi dostupnost svih medicinskih usluga u kontinuitetu za hemato-onkološke pacijente po utvrđenom rasporedu;
  • odloži sprovođenje programa skrininga raka debelog crijeva, raka dojke i raka grlića materice dok traju mjere;
  • obustavi rad stomatoloških ordinacija, uz obavezu da se za hitne pacijente organizuje dežurstvo;
  • obavežu svi domovi zdravlja da sprovode mjere koje će omogućiti racionalno i efikasno korišćenje ljudskih resursa u aktuelnim epidemiološkim uslovima;
  • obaveže Dom zdravlja Podgorica da u zdravstvenom objektu Tološi otvori punkt za pacijente „sumnjive na infekciju virusom KOVID 19“;
  • obezbijedi upućivanje i transport pacijenata na liječenje van Crne Gore, isključivo u slučajevima životne ugroženosti pacijenta.

52. mjera, srijeda, 18. mart 2020.

omogućavanje apotekama da dostavljaju ljekove i medicinska sredstava na kućnu adresu građana kojima je kretanje ograničeno. Dostava se može vršiti za ljekove i medicinska sredstva koja ispunjavaju uslove za promet na malo i u o čemu je apoteka koja vrši dostavu dužna da vodi evidenciju u skladu sa odredbama Zakona o apotekarskoj djelatnosti.

53. mjera, srijeda, 18. mart 2020.

Zbog epidemiološkog rizika, zabranjuje se organizacija dostavljanja na kućne adrese životnih namirnica i ljekova bez saglasnosti Operativnog štaba Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti.

54. mjera, srijeda, 18. mart 2020.

U jedinicama lokalne samouprave, pored ovlašćenja propisanih zakonom kojim se uređuju poslovi i ovlašćenja Komunalne policije, komunalni policajac je posebno ovlašćen i za podnošenje krivične prijave radi utvrđivanja krivične odgovornosti zbog nepostupanja po odredbama naredbi za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog koronavirusa koje se odnose na:
–   zabranu pružanja ugostiteljskih usluga u hotelima, osim za prijavljene goste;
–   zatvaranja disko klubova/barova i noćnih klubova/barova;
–   zatvaranja ugostiteljskih objekata – kafića, kafana, kafeterija, restorana i barova, osim ugostiteljskih objekata koji dostavljaju hranu i omogućavaju preuzimanje hrane i obroka, uz zabranu boravka gostiju u samim objektima;
–   zabranu obavljanja trgovinskih i ugostiteljskih usluga u tržnim centrima;
–   zabrana okupljanja stanovništva u zatvorenim i na otvorenim javnim mjestima (javna okupljanja, javne priredbe, sportski, politički, vjerski, kulturno-umjetnički, privatni skupovi, obredi i manifestacije, u skladu sa zakonom);
–   zatvaranja dječjih igraonica;
–   zatvaranja fitnes centara;
–   zabranu rada otvorenih i zatvorenih objekata za sport i rekreaciju i bazena;
–   zatvaranja kazina, kladionica i kockarnica;
–   obustave javnog prevoza putnika u prigradskom i gradskom autobuskom i kombi prevozu;
–   zatvaranja frizerskih i kozmetičkih salona;
–   zabrana rada trgovinskih objekata, osim apoteka i objekata u kojima se obavlja trgovina hranom, pićem, sredstvima za higijenu, motornim gorivima, građevinskim proizvodima, sredstvima za zaštitu i prihranu bilja i sadnog materijala, proizvoda za ishranu i liječenje životinja;
–   obustava taxi prevoza.

55. mjera, četvrtak, 19. mart 2020.

Obaveza zdravstveno sanitarne inspekcije i Uprave policije da u maksimalno mogućoj mjeri pojačaju aktivnosti nadzora svih lica kojima je izrečena mjera samoizolacije, njihovih članova domaćinstva, kao i osoba koje su ih dovezle od graničnog prelaza do mjesta stanovanja.

Ako utvrde da ova lica ne postupaju po izrečenoj mjeri, zdravstveno sanitarna inspekcija i Uprava policije odmah će podnijeti krivičnu prijavu nadležnom državnom tužilaštvu zbog izvršenja krivičnog djela, za nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, za koje je propisana kazna zatvora do jedne godine.

56. mjera, petak, 20. mart 2020.

Zabrana prevoza više od dvije punoljetna lica u putničkom motornom vozilu u isto vrijeme, osim ako se prevoze članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva. Ova zabrana ne odnosi se na vozila pravnih lica kojima se vrši prevoz zaposlenih, vozila predstavnika medija i vozila koja se koriste za potrebe hitnih interventnih službi (zdravstvo, policija, vojska, vatrogasne službe i sl.).

57. mjera, četvrtak, 19. mart 2020.

Obaveza vlasnika i zakupaca restorana, kafana i kafića da baštenski mobilijar učine nedostupnim za korišćenje.

58. mjera, petak, 20. mart 2020.

Zabrana organizovanja svadbi.

59. mjera, petak, 20. mart 2020.

Obavljanje sahrane umrlih lica isključivo u užem krugu porodice.

60. mjera, subota, 21. mart 2020.

Obavezuju se vjerske zajednice da svoje aktivnosti prilagode aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i da vjerske obrede u vjerskim objektima obavljaju isključivo bez prisustva vjernika.

Preporuke

1. preporuka 

Vlasnicima, upravljačima i zakupcima tržnih centara, velikih trgovinskih lanaca i maloprodajnih objekata, ugostiteljskih objekata, objekata za sprat i rekreaciju i bazena, igraonica za djecu i sličnih objekta, da sprovode mjere koje imaju za cilj da spriječe okupljanja građana na ograničenom prostoru;

Potrošačima i korisnicima usluga navedenih objekata da izbjegavaju stvaranje gužvi i okupljanje na ograničenom prostoru.

2. preporuka 

Državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave i lokalne uprave, privrednim društvima, javnim ustanovama i drugim pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima koja obavljaju određenu djelatnost da za radna mjesta za koje proces rada to dozvoljava uspostavi obavljanje poslova iz okvira svoje nadležnosti odnosno djelatnosti od kuće. Pri tome, treba da odrede radna mjesta za koje je moguće obavljanje rada od kuće i lica koja obavljaju te poslove koji zbog zdravstvenog stanja i drugih okolnosti ne bi smjeli biti izloženi riziku od obolijevanja, način komunikacije zaposlenih koji vrše poslove od kuće, način za održavanje sastanaka koji je u funkciji vršenja poslova iz okvira nadležnosti I djelatnosti (telefonski, online … )

3. preporuka 

Poseban režim rada zdravstvenih ustanova tokom narednog perioda koji će omogućiti adekvatno funkcionisanje sistema zdravstva a posebno ustanovama na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

4. preporuka 

Korisnicima usluga zdravstvene zaštite da preglede koje mogu odgoditi – odgode dok traju ove mjere.

5. preporuka 

Upozoravaju se tržišni subjekti da trenutnu situaciju ne zloupotrebljavaju za ostvarivanje ekstra profita, a naročito prilikom plasiranja i prodaje osnovnih prehrambenih proizvoda, sredstava za ličnu higijenu, održavanje higijene prostora, ljekova i medicinskih sredstava.

Nadležnim inspekcijama, a posebno tržišnoj, preporučuje se pojačani inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ove mjere.

6. preporuka 

Preporuke će se primjenjivati do prestanka razloga za sprovođenje posebnih mjera, o čemu će javnost biti blagovremeno informisana na odgovarajući način, u skladu sa procjenom prenosa zarazne bolesti izazvane novim koronavirusom.

7. preporuka 

Maksimalno uzdržavanje od korišćenja javnih površina, uz poštovanje režima socijalne distance, odnosno međusobne udaljenosti lica od najmanje dva metra, osim kretanja lica koja obavljaju svoje redovne radne aktivnosti na tim površinama, uz obaveznu kontrolu poštovanja ovako definisanog režima kretanja od strane nadležnih komunalnih službi jedinica lokalne samouprave, Glavnog grada i Prijestonice da kontrolišu ovako definisani režim kretanja.

8. preporuka 

Rigorozno pridržavanje mjera higijene, a posebno lične higijene i higijene ruku.

9. preporuka 

Preporučuje se da sve državne institucije i jedinice lokalne samouprave kao i privredni subjekti, čiji je djelokrug rada na bilo koji način povezan sa aktivnostima sprečavanja sirenja novog koronavirusa, da prilikom komunikacije s javnošću tijesno sarađuju sa Nacionalnim koordinacionim tijelom, kako bi se smanjila na minimum mogućnost slanja različitih poruka i informacija i time zbunjivala javnost.

10. preporuka 

Preporučuje se medijima da sve informacije u vezi sa aktivnostima na sprečavanju unošenja u zemlju, suzbijanju i sprečavanju prenošenja novog koronavirusa traže od Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti i da svoja saznanja prije objave provjere kod ovog tijela.

11. preporuka 

Održavanje posebnog partnerstva u vezi sa aktivnostima na sprečavanju unošenja u zemlju, suzbijanju i sprečavanju prenošenja novog koronavirusa očekuje se od trgovačkih lanaca, preduzeća za transport robe, veledrogerija i apoteka.

12. preporuka 

Odlaganje svadbi.

13. preporuka 

Obavljanje sahrana u užem krugu porodice.

14. preporuka 

Preporučuje se maloprodajnim objektima koji obavljaju trgovačku djelatnost da prva dva radna sata rezervišu za kupovinu robe od strane starijih i lica sa invaliditetom.

15. preporuka 

Apeluje se da se građani koji nemaju nemaju obavezni radni angažman maksimalno uzdrže i bez velike potrebe ne napuštaju domove.

16. preporuka 

Preporučuje se Crvenom krstu Crne Gore da za osobe sa invaliditetom, penzionere, starije osobe i hronične bolesnike obezbijedi dostavu hrane, ljekova, sredstava za održavanje higijene i drugih potrepština, ako za ove potrebe nemaju drugu mogućnost i podršku.

Crveni krst će za ove potrebe uspostaviti posebnu telefonsku liniju.

17. preporuka 

Preporučuje se građanima da u vozilu ne prevoze lica sa kojima ne žive u zajedničkom domaćinstvu.

Prema najnovijim podacima koje su jutros saopštili pomoćnici ministarstva zdravlja u Crnoj Gori je trenutno 29 osoba zaraženo koronavirusom, a 938 je u karantinu.

Izvor: CdM

O RTPV

Pročitajte i

Najviše diskriminacije na radu

Građani smatraju da je najveći stepen diskriminacije u oblasti zapošljavanja, a najmanji u zdravstvu, pokazalo …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *