Naslovna / Vijesti / Društvo / UCG produžio rok za uplatu preostale rate za školarinu

UCG produžio rok za uplatu preostale rate za školarinu

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je na danas održanoj elektronskoj sjednici prihvatio inicijativu Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore za produženje roka za uplatu preostale rate za školarinu za tekuću studijsku  godinu, usljed novonastale situacije izazvane pandemijom virusa COVID 19.

Predsjednik Upravnog odbora UCG Duško Bjelica kazao je da je rok od 15. aprila pomjeren do 1. juna.

„Uzimajući u obzir opštepoznate okolnosti, s ciljem zaštite materijalnog položaja studentske populacije, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je ocijenio opravdanim da se predmetna inicijativa prihvati”, naveo je predsjednik Bjelica obrazloženje.

Prema njegovima riječima, ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na sajtu i u Biltenu Univerziteta Crne Gore i dostaviti organizacionim jedinicama na realizaciju, kao i Studentskom parlamentu UCG.

Na predlog rektora Univerziteta Crne Gore Danila Nikolića i uz mišljenje stručnih službi, danas je, između ostalog, donešena i odluka kojom se na 90 dana obustavlja primjena pojedinih opštih pravnih akata Univerziteta Crne Gore i utvrđivanja prava na varijabilu.

U periodu važenja ograničenja, organi rukovođenja Univerziteta Crne Gore i organizacionih jedinica Univerziteta neće donositi odluke kojima se zaposlenima utvđuje pravo na varijabilni dio zarade.

Pravna akta čija je primjena obustavljena u ovom periodu su: Pravilnik o dodacima za aktivnosti u funkciji realizacije nastave, Pravilnik o postupku, uslovima vrednovanja i načinu nagrađivanja zaposlenih za poseban doprinos razvoju i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta Crne Gore i Odluka o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana komisije, radnog tijela ili drugog oblika rada na Univerzitetu Crne Gore.

Za realizaciju ove odluke, Upravni odbor UCG je obavezao rektora Univerziteta i rukovodioce svih organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore.

O RTPV

Pročitajte i

Lokalne samouprave, Uprava policije i Uprava za inspekcijske poslove dogovorile koordinirane kontrole poštovanja epidemioloških mjera

Nadležni organi u lokalnim samoupravama će zajedno sa Upravom policije i Upravom za inspekcijske poslove …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *