Naslovna / Vijesti / Društvo / Studentski parlament predložio polaganje elektronskim putem, Senat razmatra

Studentski parlament predložio polaganje elektronskim putem, Senat razmatra

Senat Univerziteta Crne Gore razmatraće predlog da se polaganje predispitnih provjera znanja (kolokvijumi, testovi i slično) organizuje elektronskim putem tokom trajanja privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa i to za one ispite za koje je moguće organizovati takav vid organizacije provjere znanja.

Predlog je iniciran od strane predstavnika Studentskog parlamenta u Senatu, a izjašnjenje najvišeg akademskog tijela na elektronskoj sjednici očekuje se u četvrtak, 16. aprila.

U slučaju prihvatanja navedene inicijative, izašlo bi se u susret potrebama studenata u aktuelnom trenutku i doprinijelo kontinuiranom izvršavanju obaveza definisanih ECTS katalozima, odnosno Akademskim kalendarom, koji propisuje da se predispitne provjere znanja organizuju isključivo u terminima predviđenim za nastavu.

Predispitne provjere znanja koje nije moguće organizovati tokom trajanja privremenih mjera, a zbog zbog specifičnosti pojedinih predmeta i studijskih programa, studenti bi bili u prilici da polažu po prestanku privremenih mjera i to u prostorijama Univerziteta, odnosno njegovih organizacionih jedinica.

Predloženo je i da ukoliko je ECTS katalogom (silabusom) predviđeno da u okviru završnog ispita studenti polažu cijelo gradivo predmeta, nezavršene predispitne obaveze i završni ispit mogu biti organizaciono spojeni. Ukoliko se polaganjem predispitnih obaveza studenti oslobađaju dijela gradiva, ono će biti organizovano u posebnom terminu prije ispita ili zajedno sa ispitom, stoji u predlogu.

Senat treba i da se izjasni o tome da polaganje završnih ispita bude organizovano u prostorijama Univerziteta po prestanku privremenih mjera koje je donijelo Ministarstvo zdravlja, a pod uslovom da iste ne budu ukinute prije početka junskog ispitnog roka u skladu sa Akademskim kalendarom za 2019/20. godinu.

Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta i Pravilima studiranja definisano je da student polaže završni ispit u prostorijama ustanove i to po završetku nastave iz tog predmeta, zbog čega polaganje završnog ispita nije moguće dok su na snazi privremene mjere nadležnih institucija.

Izvor: CdM

O RTPV

Pročitajte i

Za tri godine primljeno 515 vojnika po ugovoru

Ministarstvo odbrane je nakon spovedenih intervjua i provjera protekle sedmice u Vojsku Crne Gore primilo …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *