Naslovna / Vijesti / Ekonomija / Isplaćeno više od tri miliona otpremnine: Najmanja 2.803, najveća 17.841 eura

Isplaćeno više od tri miliona otpremnine: Najmanja 2.803, najveća 17.841 eura

Ukupno 1.583 činovnika, na državnom nivou i 330 na lokalnom nivou, podnijelo je zahtjev za sporazumni prekid radnog odnosa uz isplatu otpremnine. Najmanja isplaćena otpremnina 2.803 eura isplaćena je u Ministarstvu saobraćaja, najveća 17.841 eura u Zavodu za dječju zaštitu…

“Od ovog broja, najviše zaposlenih je u sektorima zdravstva, prosvjete, saobraćaja i pomorstva, finansija, rada i socijalnog staranja i unutrašnjih poslova”, navodi se u Izvještaju Ministarstva javne uprave od 7. maja ove godine.

Treba imati u vidu da pomenuti sektori imaju najveći broj zaposlenih, pa je očekivano da će i broj onih koji su zainteresovani za sporazumni prestanak radnog odnosa biti najveći.

Što se tiče lokalnih samouprava, do 20. marta je isplaćeno ukupno 110 otpremnina, a prosječna otpremnina iznosi 9.374 eura.

Prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo javne uprave na čijem čelu je Suzana Pribilović, tokom izvještajnog perioda zaključeno je 278 sporazuma o prestanku radnog odnosa na centralnom nivou. Po ovom osnovu isplaćeno je 2,97 miliona eura. To znači da je prosječna otpremnina iznosila 10.683 eura.

Pored ovoga, zaključeno je još 34 sporazuma o prestanku radnog odnosa uz isplatu otpremnine u onim organima koji se ne smatraju državnom upravom. Sporazume je zaključilo 25 zaposlenih u Vojsci Crne Gore, pet zaposlenih u J avnom preduzeću RTCG i četiri zaposlena u JP Nacionalni parkovi Crne Gore, a po ovom osnovu isplaćene su otpremnine u iznosu od 294.687 eura. Prosječna isplaćena otpremnina iznosi 8.867 eura.

Najinteresantija je svakako visina isplaćenih otpremnina. Pojedinačno, najveća isplaćena otpremnina u Zavodu za dječju i socijalnu zaštitu gdje je isplaćena jedna otpremnina u iznosu od 17.841 eura.

Najmanja otpremnina isplaćena je u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva u iznosu od 2.803 eura.

Najviše isplaćenih otpremnina je u Upravi policije ukupno 34, što je državu koštalo ukupno 365.427 eura. To znači da je prosječna otpremnina isplaćena u policiji iznosila 10.747 eura i iznad je državnog prosjeka.

Visoke otpremnine su isplaćene i u Upravi za bezbjednost hrane. Za tri otpremnine isplaćeno je ukupno 46.357 eura ili prosječno 15.452 eura.

Po visini prosječno isplaće otpremnine, prednjači i Stručna služba parlamenta gdje je za šest otpremnina isplaćeno 87.031 eura, ili prosječno 14.505 eura. U pitanju su službenici i namještenici koji nijesu javni funkcioneri, pa nije dozvoljeno objavljivanje njihovih imena.

Lokalne samouprave su Ministarstvu javne uprave dostavile 110 sporazuma o prestanku radnog odnosa uz isplatu otpremnine, do 12. marta 2020. godine.

Prosječna starosna dob službenika koji su napustili lokalnu upravu, prema dostavljenim sporazumima je 59 godina. Ukupna isplaćena otpremnina iznosi 1.031.462 eura, što znači da je prosječno isplaćena otpremnina iznosila 9.377 eura.

Imajući u vidu da su, prema upitnicima, zaključena 183 sporazuma, a Ministarstvu je dostavljen manji broj, MJU je 4. marta uputilo dopis lokalnim samoupravama u cilju provjere da li su sporazumi zaključeni u skladu sa Odlukom, uz isplatu otpremnine, a samim tim i upućeni Ministarstvu. Zaključno sa 12. martom, na adresu MJU upućeno je ukupno 110 sporazuma, koji su zaključeni u skladu sa Odlukom.

Po broju zaključenih sporazuma dominira Glavni grad Podgorica, koji je sporazumno raskinuo radni odnos sa 21 zaposlenim, potom Opština Pljevlja, koja je Ministarstvo informisala o tome da je sa 18 službenika sporazumno raskinut radni odnos i isplaćena otpremnina od početka primjene Odluke do kraja 2019. godine, dok je u januaru 2020. godine, sporazumno raskinut radni odnos sa tri službenika.

Ova radna mjesta su izbrisana iz pravilnika o sistematizaciji lokalne uprave, čime je napravljena godišnja ušteda budžeta u iznosu od 203.207 eura.

Na trećem mjestu se nalazi Opština Nikšić, koja je, shodno upitnicima, zaključila 14 sporazuma o prestanku radnog odnosa u izvještajnom periodu.

Princip državne uprave je da se neće tako lako odreći dobrih radnika.

“Odluku o odobravanju, odnosno odbijanju zahtjeva zaposlenog donosi starješina organa koji je dužan da cijeni neophodnost svakog zaposlenog, odnosno radnog mjesta, za nesmetano funkcionisanje organa kojim rukovodi, pri tome vodeći računa o obavezi optimizacije broja zaposlenih, trenutnoj popunjenosti radnih mjesta definisanih aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa, osnovnim smjernicama srednjoročnog kadrovskog planiranja na nivou organa, te o raspoloživosti budžetskih sredstava za ovu namjenu” navodi se u Izvještaju.

Generalno gledano, u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposleni može ostvariti pravo na otpremninu u visini do 50 odsto mjesečne bruto zarade za svaku godinu radnog staža, s tim da iznos otpremnine ne može biti veći od 15 bruto zarada zaposlenog.

Zna se da najniže otpremnine sleduje namješteniku koji ima šest godina radnog staža sa neto zaradom od 234 eura sleduje otpremnina 1.051 eura, dok samostalnog savjetnika sa platom od 501 eura i šest godina radnog staža, ima pravo na otpremninu od 1.996 eura.

Otpremnine se, prema priloženoj formuli, kreću u rasponu od 1.051 do oko 18.000 eura.

Izvor: Vikend novine

O RTPV

Pročitajte i

U avgustu za minimalnu potrošačku korpu trebalo 641,80 eura

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za avgust ove godine iznosila je 641,8o eura, saopštila je …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *